ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ДОБАВКИ ХРОМУ ХЛОРИДУ

І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук , Л. М. Ковальська, Ю. В. Ковальський, А. Р. Гавраняк

Подано дані про вміст загальних ліпідів та співвідношення окремих їх класів у тканинах голови, грудних м’язів та черевця медоносних бджіл за умов підгодівлі їх сиропом в кінці весняного періоду з введенням хлориду хрому. Встановлено суттєві відмінності фракційного розподілу ліпідів тканин голови, черевця та грудного відділу медоносних бджіл ІІІ та IV дослідних груп. Згодовування хлориду хрому в кількості 0,5 мг впливало на підвищення  вмісту загальних ліпідів в окремих тканинах організму бджіл, а також співвідношення окремих класів ліпідів у тканинах голови медоносних бджіл порівняно до контролю, що може сприяти підвищенню їх енергетичного статусу.

Ключові слова: БДЖОЛИ, ЗАГАЛЬНІ ЛІПІДИ, ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ, ФОСФОЛІПІДИ,  ХОЛЕСТЕРОЛ, НЕЖК

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search