ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ МОЛОКА ОВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА УМОВ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ СІРКИ І ЙОДУ В ЇХ РАЦІОНАХ

Н. П. Сидір, П. В. Стапай

У статі наведені дані про жирнокислотний склад молока овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду у їх раціонах. Показано, що у жирі молока овець є 48 жирних кислот з довжиною ланцюга від С4 до С24, з парною і непарною кількістю карбонів , а також розгалужені ізо- та антеізо- кислот і кислоти цис-  конфігурації та транс- форми. Згодовування вівцематкам у складі основного раціону йоду (перша група), а також йоду і сірки (друга група) призводить до збільшення у ліпідах молока вмісту ненасичених жирних кислот на 5,40 % (перша група) і 4,43 % (друга група). Збільшення вмісту ненасичених жирних кислот відбувається за рахунок як мононенасичених (олеїнової цис–9С18:1, вакценової транс–11 С18:1), так і поліненасичених (рубцевої кон’югованої цис–9, транс–11 С18:2, лінолевої цис–9, цис–12 С18:2) жирних кислот, з одночасним зменшенням вмісту середньоланцюгових  жирних кислот — лауринової, міристинової, та пальмітинової.

Ключові слова: МОЛОКО, ВІВЦЕМАТКИ, ЖИРНІ КИСЛОТИ, ЙОД, СІРКА, БІОГІДРОГЕНІЗАЦІЯ.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search