ВПЛИВ ДОБАВОК ХЛОРИДУ ХРОМУ НА ОБМІН ЛІПІДІВ В ПЕЧІНЦІ, СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ І ЗЯБРАХ ДВОРІЧОК КОРОПА

К. Б. Смолянінов, І. В. Невоструева, Н. В. Голова, І. В. Вудмаска, В. Г. Янович

У статті наведені дані дослідження впливу добавок різних доз хлориду хрому до води, в якій вирощували дворічок коропа, на загальний вміст ліпідів та співвідношення їх окремих класів у скелетних м’язах, печінці та зябрах риб. В результаті проведених досліджень встановлено позитивний вплив добавок хлориду хрому на вміст загальних ліпідів та різнонаправлений їх вплив на вміст окремих класів ліпідів у вказаних органах і тканинах дворічок коропа.

Ключові слова: КОРОП, ЛІПІДИ, СКЕЛЕТНІ М’ЯЗИ, ПЕЧІНКА, ЗЯБРА, ФОСФОЛІПІДИ, ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ, ХОЛЕСТЕРОЛ, ХРОМ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search