ФЕРМЕНТАЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ І ПРОТЕЇНУ В РУБЦІ КОРІВ ЗА ДОДАВАННЯ ДО РАЦІОНУ БІКАРБОНАТУ НАТРІЮ ТА КАРБОНАТІВ КАЛЬЦІЮ І МАГНІЮ

І. М. Ткач, І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска

Досліджували вплив введення у раціон високопродуктивних лактуючих корів 100 г бікарбонату натрію та по 50 г карбонатів кальцію і магнію на голову в добу на перебіг процесів рубцевої ферментації.

Під впливом карбонатів рН рубцевої рідини корів зріс з 6,58 до 6,97. При цьому у вмісті рубця знизилась амілолітична та зросла целюлозолітична активність. Зменшення амілолітичної активності супроводжувалося зменшенням концентрації лактату у рубці.

За додавання до раціону корів бікарбонату натрію та карбонатів кальцію та магнію у вмісті рубця посилювався синтез мікробного білка, внаслідок чого зростала кількість білкового азоту та знижувалася концентрація аміаку.

Додавання буферної суміші статистично вірогідно підвищувало жирність молока та добовий вихід молочного жиру.

Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, БІКАРБОНАТ НАТРІЮ, КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ, КАРБОНАТ МАГНІЮ, ВМІСТ РУБЦЯ, ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search