АНТИОКСИДАНТНІ І ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ БУГАЙЦІВ ТА ПРИРОСТИ МАСИ ТІЛА ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ХРОМУ В РАЦІОНІ

М. М. Хомин

Наведено експериментальні дані щодо впливу добавок хлориду Хрому на антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі бугайців у період відгодівлі з 13- до 22-місячного віку. Встановлено, що включення до раціону тварин Хрому хлориду, з розрахунку 0,1 мг Cr/100 кг м.т./добу (ІІ група) та 0,5 мг Cr/100 кг м.т./добу (ІІІ група), позитивно вплинуло на фізіолого-біохімічні показники крові тварин. Добавка з меншим вмістом Хрому (ІІ група) у більшій мірі сприяла підвищенню активності каталази, СОД і ГП, вмісту вітаміну Е та зниженню концентрації ГПЛ і МДА у їх крові, що вказує на активуючий вплив Хрому на функціонування антиоксидантної системи організму тварин. У крові бугайців цієї групи зменшується концентрація вільних фенолів і підвищується вміст фенолглюкуронідів та фенолсульфатів. Добавки Хрому сприяли інтенсивності росту та збільшенню середньодобових приростів маси тіла бугайців ІІ і ІІІ дослідних груп, відповідно, на 6,8 та 3,0 %.

Ключові слова: БУГАЙЦІ, ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА, ПРИРОСТИ МАСИ ТІЛА

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search