ТРАНС-ІЗОМЕРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ КРОВІ ТА МОЛОКА ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОРОВАМ НАСІННЯ РІПАКУ

О. Й. Цісарик, І. В. Вудмаска

У статті подані результати дослідження ізомерного складу жирних кислот плазми крові та молока при включенні до раціонів корів подрібненого насіння ріпаку (1,2 кг/добу) замість частини концентрованих кормів (адекватної за протеїном). Показано, що ліпідний комплекс насіння ріпаку викликає підвищення частки транс-ізомерів жирних кислот у плазмі крові та молоці за рахунок транс-11 ізомерів, при цьому рівень транс-10 ізомерів не зазнає змін. Згодовування насіння ріпаку сприяє підвищенню біологічної цінності молочного жиру завдяки зростанню рівня вакценової кислоти та цис-9,транс-11 кон’югованої лінолевої кислоти, підвищенню ступеня ненасиченості, зниженню вмісту середньоланцюгових насичених жирних кислот і підвищенню співвідношення між жирними кислотами n-3 і  n-6 родин.

Ключові слова: КОРОВИ, НАСІННЯ РІПАКУ, ПЛАЗМА КРОВІ, МОЛОКО, ЖИРНІ КИІСЛОТИ, ІЗОМЕРИ, БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search