Вплив кадмію на активність дегідрогеназ в еритроцитах кролів

Ю. В. Жиліщич, Н. Є. Панас, Г. Л. Антоняк

Проводили дослідження впливу катіонів кадмію на активність лактатдегідрогенази та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах кролів за умов тривалого внутрішньошлункового введення CdCl2 в дозі 3 мг/кг. Встановлено, що впродовж 21-добового експериментального періоду активність зазначених дегідрогеназ у досліджуваних клітинах зменшується. Отримані результати свідчать про пригнічення процесів катаболізму глюкози в еритроцитах під впливом катіонів кадмію.

Ключові слова: КАДМІЙ, ЕРИТРОЦИТИ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search