ДО ОЦІНЮВАННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-ОБЄКТУСПЕРМІЇВ БУГАЇВ

В. П. Музика, І. С. Атаманюк, О. І. Чайковська, О. П. Панич, О. І. Сергієнко, Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, Н. В. Кузьміна, Р. Д. Остапів

Вивчали можливість оцінювання цитотоксичної дії полімерних виробів з використання сперміїв бугаїв. Виявлено, що цитотоксична дія полімерів, які використовуються у практиці штучного осіменіння тварин, за їх прямого контакту зі статевими клітинами впродовж 24 год характеризується порушенням окисних процесів у спермі і проявляється зменшеним споживання кисню, дисбалансом у ланках ланцюга мітохондрій, розчепленням білків, зниженням активності супероксиддисмутази та виживання сперміїв. Для прискореного оцінювання цитотоксичності та встановлення доцільності застосування новостворених матеріалів полімерної природи у практиці ветеринарної медицини необхідно проводити комплексне вивчення їх біологічної дії з використанням сперміїв бугаїв та показників окисних процесів.

Ключові слова: ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ, ОКИСНІ ПРОЦЕСИ, ДИХАЛЬНА АКТИВНІСТЬ, СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА, АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА, ВИЖИВАННЯ, ЕЛЕКТРОФОРЕЗ, СПЕРМІЇ, БУГАЙ.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search