ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНА ПОВЕДІНКА ЩУРІВ ЗА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НА НИХ НИЗЬКИХ ДОЗ ХЛОРПІРИФОСУ

Ю. Т. Салига, Н. І. Талоха, О. М. Стефанишин

У статті представлено результати дослідження впливу поширеного у використанні в агропромисловому секторі України фосфорорганічного інсектициду — хлорпірифосу (Дурсбану) при його надходженні в організм щурів через шкіру на їх поведінку в тесті екстраполяційного позбавлення. Встановлено, що за умов хронічної дії протягом одного місяця хлорпірифос викликав статистично достовірні негативні зміни у когнітивних функціях піддослідних лабораторних тварин. Одержані результати вказують на токсичну дію хлорпірифосу на центральну нервову систему навіть за низьких доз його надходження до організму, беручи до уваги той факт, що зміни у поведінці тварин можуть бути однією з перших ознак інтоксикацій.

Ключові слова: хлорпірифос, нейротоксичність, ЩУРІ ЛАБОРАТОРНІ, тест екстраполяційного позбавлення, КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ, ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search