ВПЛИВ ЗАЖИТТЄВИХ ВИДІЛЕНЬ ЛИЧИНОК PARASCARIS EQUORUM НА УТВОРЕННЯ МІКРОЯДЕР В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ КОНЕЙ

А. В. Винярська

Дослідження периферичної крові коней із використанням мікроядерного тесту, як швидкого скринінгу реєстрації нестабільності геному, дають підстави стверджувати, що зажиттєві виділення личинок Parascaris equorum здатні викликати утворення мікроядер в еритроцитах периферичної крові коней. Нами встановлено вірогідне збільшення кількості еритроцитів із мікроядрами, а також збільшення розмірів мікроядер, що можливо пов’язано із високою біологічною активністю паразитів і виділенням великої кількості ксенобіотиків безпосередньо у тканини хазяїна.

Ключові слова: ПАРАСКАРИСИ, ПАРАСКАРОЗ, МУТАГЕНЕЗ, МІКРОЯДЕРНИЙ ТЕСТ, ЕРИТРОЦИТИ КРОВІ, КОНІ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search