ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У КРОВІ ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЮ, ТА ЗА ДІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ГАММА-ГЛОБУЛІНІВ

М. І. Рацький, О. І. Віщур, Н. А. Брода, Д. І. Мудрак, І. Й. Матлах

Наведено дані про вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у плазмі крові клінічно здорових і хворих на коліентеротоксемію поросят, а також при застосуванні специфічних γ-глобулінів. Встановлено, що у поросят, хворих на коліентеротоксемію, вміст гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів у плазмі крові був більший (р < 0,001; р < 0,01), ніж у клінічно здорових тварин. Введення поросятам при відлученні їх від свиноматок специфічних γ-глобулінів призводить до зниження вмісту ГПЛ у плазмі крові на 12 і 22-у добу (р < 0,001) і ТБК-активних продуктів — на 12-добу після відлучення їх від свиноматок.

Ключові слова: ПОРОСЯТА, КРОВ, КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЯ, ГІДРОПЕРОКСИДИ ЛІПІДІВ, ТБК-АКТИВНІ ПРОДУКТИ, γ-ГЛОБУЛІНИ, СВИНОМАТКИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search