БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЦИНКУ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Г. Л. Антоняк, О. В. Важненко, В. Д. Бовт, О. М. Стефанишин, Н. Є. Панас

У статті проаналізовано сучасні наукові роботи, що стосуються обміну і біологічної ролі цинку в організмі людини і тварин. Наведені дані свідчать про те, що біологічна роль цинку в організмі значною мірою реалізується через участь у синтезі та стабілізації нуклеїнових кислот і білків, процесах енергетичного обміну, проліферації та диференціювання клітин, підтриманні антиоксидантного статусу. Результати численних досліджень свідчать про те, що цинк необхідний для підтримання цілісності клітин, збереження інтегральної структури та функції їхніх мембран. Цинк відіграє захисну роль за умов впливу на організм різноманітних патогенних чинників.

Ключові слова: ЦИНК, метаболізм, металотіонеїни, ZIP-транспортери

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search