ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ВІТАМІНІВ У КРОВІ КОРІВ ЗА АНЕМІЇ

Л. Г. Слівінська, В. І. Левченко

Вивчено стан мікроелементного та В12- і Вс-вітамінного складу крові корів за різної форми анемії. Встановлено низький уміст кобальту, купруму, ціанокобаламіну та фолієвої кислоти. Між умістом ціанокобаламіну і кобальту в крові корів за аліментарно-дефіцитної анемії встановлено прямий корелятивний зв’язок (ґ=+0,67). За хронічної гематурії в крові виявлено зменшений уміст кобальту, купруму, ціанокобаламіну, фолієвої кислоти та їх залежність від стадії перебігу захворювання.

Ключові слова: КОРОВИ, КРОВ, КОБАЛЬТ, КУПРУМ, ЦІАНОКОБАЛАМІН, ФОЛІЄВА КИСЛОТА, АЛІМЕНТАРНО-ДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ, ПОСТГЕМОРАГІЧНА АНЕМІЯ.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search