ГЛІКОПРОТЕЇНИ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС КРОВІ ТЕЛИЦЬ У ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ТРАВЛЕННЯ В ПЕРЕДШЛУНКАХ І ВИПОЮВАННЯ СОЄВОГО МОЛОКА

О. П. Долайчук, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук

У статті наведено результати досліджень вмісту глікопротеїнів та їх окремих вуглеводних компонентів, білкових молекул середньої маси та циркулюючих імунних комплексів у крові телиць за введення в раціон соєвого молока з бобів натуральної та ГМ-сої. Встановлено, що випоювання соєвого молока не мало суттєвого впливу на гематологічні показники крові телиць дослідних груп. Вміст молекул середньої маси, циркулюючих імунних комплексів, а також глікопротеїнів та їх вуглеводних компонентів (гексоз, зв’язаних з білками, фукози, церулоплазміну) у крові телиць дослідних груп був в окремі періоди вищим порівняно з концентрацією їх у крові тварин контрольної групи. Вищий рівень вказаних показників у крові тварин дослідних груп свідчить про активування імунобіологічної системи цих тварин як у період випоювання соєвого молока, так і впродовж наступних двох місяців життя.

Ключові слова: ГЛІКОПРОТЕЇНИ, ЦИРКУЛЮЮЧІ ІМУННІ КОМПЛЕКСИ, БІЛКОВІ МОЛЕКУЛИ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ТЕЛИЦІ, «СОЄВЕ МОЛОКО», ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА СОЯ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search