ВПЛИВ СВИНЦЮ НА ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ  CYPRINUS CARPIO L.

М. Я. Онисковець, В. В. Снітинський

У статті представлено результати досліджень впливу підвищених концентрацій ацетату свинцю на імунобіологічні показники коропа лускатого. Встановлено, що під впливом катіонів свинцю (0,2 та 0,5 мг/л) в крові дослідних груп риб після 96-годинної інкубації істотно збільшується рівень циркулюючих імунних комплексів та відбувається вірогідне зростання ступеня ендогенної інтоксикації за показниками МСМ та активністю ферментів амінотрансфераз (АлАТ, АсАТ).

Ключові слова: СВИНЕЦЬ, ІМУННА СИСТЕМА, CYPRINUS CARPIO L., ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЕНДОГЕННА ІНТОКСИКАЦІЯ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search