ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН КРОВІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ТЕЛИЦЬ ПІД ЧАС ДІЇ БІОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА

В. О. Трокоз

У статті наведені результати дослідження динаміки кількості імунокомпетентних клітин крові та можливості її корекції за дії біологічного подразника. У телиць української чорно-рябої молочної породи 6–7 місячного віку, масою 130–165 кг встановлена наступна кількість клітин: лімфоцити — 3,01–3,19 Г/л, Т-ліфоцити — 0,99–1,05 Г/л (32,38–32,88%), В-лімфоцити — 0,37–0,39 Г/л (12,00–12,12%) та 0-лімфоцити — 1,65–1,75 Г/л (55,00–55,50%). Біологічне подразнення викликає збільшення числа лімфоцитів, зокрема Т- і В-популяцій як в абсолютних, так і відносних значеннях. Частка 0-лімфоцитів зменшується з тенденцією до зниження їх абсолютного числа. Підтверджена ефективність гідрофільного екстракту із лялечок шовкопряда, превентивне введення якого в організм мінімізує викликаний дією біологічного подразника перерозподіл імунокомпетентних клітин крові за рахунок стимуляції неспецифічного імунітету.

Ключові слова: ТЕЛИЦІ, ІМУНІТЕТ, ЛІМФОЦИТИ, ПОПУЛЯЦІЇ, БІОЛОГІЧНИЙ ПОДРАЗНИК, КОРЕКЦІЯ, ЕКСТРАКТ ІЗ ЛЯЛЕЧОК ШОВКОПРЯДА

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search