ВМІСТ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПРІОНА В КЛІТИНАХ ЛІНІЇ L1210 ЗА ДІЇ ФОСФОРОТІОАТНИХ АНТИСЕНС−ЛІГОДЕЗОКСИНУКЛЕОТИДІВ

Л. А. Іваницька, В. В. Стадник, Х. Я. Майор, В. В. Влізло

У статті наведені дані стосовно впливу антисенс-олігодезоксинуклеотидів, комплементарних до мРНК пріона, на вміст цього білка у клітинах лінії L1210. Показано, що суміш фосфоротіоатних антисенс-олігодезоксинуклеотидів, які комплементарні до кеп-ділянки, старт-кодону та середини відкритої рамки зчитування мРНК пріона, найбільш ефективна і знижує вміст фізіологічного пріона на 98 %. В якості засобів транспортування антисенс-олігодезоксинуклеотидів у клітини ссавців запропоновано мультиламелярні катіонні ліпосоми. Також обговорюються методичні підходи до підвищення ефективності застосування антисенс-терапії шляхом використання хімічних модифікацій нуклеїнових кислот.

Ключові слова: ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПРІОН, ІНГІБУВАННЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА, АНТИСЕНС-ОЛІГОДЕЗОКСИНУКЛЕОТИДИ, ЛІПОСОМИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search