ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ РІЗНОГО СКЛАДУ ДО АНТИБІОТИКІВ НА ПРИКЛАДІ ESCHERICHIA COLI ТА CANDIDA ALBICANS, ВИДІЛЕНИХ ІЗ МОЛОКА КОРІВ

В. О. Калашніков

У статті приведені результати досліджень чутливості мікробних асоціацій різного складу до антибіотиків на прикладі Escherichiа Сoli та Candida Аlbicаns, виділених з молока корів. При проведенні бактеріологічних досліджень молока від корів, хворих на мастити, ізольовані ентеробактерії, серед яких доля Escherichiа сoli становила 85 %. Встановлено, що тривале культивування культур дріжджів у мікробіоценозі разом із культурами кишкової палички підвищує антибіотикорезистентність останніх до деяких антибіотиків.

Ключові слова: МІКРООРГАНІЗМИ, АНТИБІОТИКИ, МАСТИТИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search