ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНІТОРЕЗИСТЕНТНИХ МУТАНТІВ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES СEREVISIAE ТА PHAFFIA RHODOZYMA

Г. В Колісник, Г. І. Нечай, М. В. Камінська, Н. І. Борецька, С. В. Гураль, Н.І. Цепко

Виділено колекцію селеніторезистентних мутантів штамів дріжджів S. cerevisiae та P. rhodozyma. Додавання селеніту натрію (з розрахунку 1 мг Se/л) до середовища не впливає на ріст дріжджів. При підвищенні вмісту селену в середовищі до 7,5 мг/л  зменшується кількість біомаси S. cerevisiae  у 2 рази, а у P. rhodozyma — на 9,2 %. Аналіз вмісту селену в біомасі засвідчив, що для отриманих мутантів характерна виражена селеноакумулювальна активність. Дріжджі P. rhodozyma акумулюють вищі кількості селену, ніж S. cerevisiae. Встановлено, що добавка селеніту натрію до поживного середовища знижує вміст каротиноїдів у клітинах P. rhodozymа.

Ключові слова: СЕЛЕН, ДРІЖДЖІ SACCHAROMYCES СEREVISIAE, PHAFFIA RHODOZYMA, МУТАНТИ, РЕЗИСТЕНТНІСТЬ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search