ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ ГЕНА SNORA Streptomyces nogalater В КЛІТИНАХ АКТИНОМІЦЕТІВ ПРОДУЦЕНТАХ АНТРАЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ

Д. О. Климишин

Досліджено вплив введення додаткових копій гена транскрипційного активатора структурних генів біосинтезу ногаламіцину на характер біосинтезу доксорубіцину та аранціаміцину в клітинах S. peucetius subsb. caecius та S. echinatus DSM40730 відповідно. Введення додаткових копій цього гена у складі кон’югаційного вектора pKCEA приводить до зростання рівня синтезу доксорубіцину, в той час як його експресія не впливає на синтез аранціаміцину в S. echinatus DSM40730.

Ключові слова: Streptomyces nogalater, ногаламіцин, протипухлинні антибіотики

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search