ОТРИМАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНІТОРЕЗИСТЕНТНИХ МУТАНТІВ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES СEREVISIAE

Г. В Колісник, Г. І. Нечай, М. В. Камінська, Н. І. Борецька, С. В. Гураль, Н. І. Цепко

Отримано колекцію селеніторезистентних мутантів дріжджів S. сerevisiae та досліджено їх ріст і нагромадження селену у біомасі. Селекціоновані штами росли при вмісті селену у середовищі 1–10 мг/л та акумулювали його у клітинах у концентрації 10–99 мкг/г сухої біомаси. Додавання селеніту натрію (з розрахунку 1–5 мг Se/л) до поживного середовища не впливало на ріст дріжджів, а при підвищенні вмісту селену в середовищі до 7,5 мг/л кількість нагромадженої біомаси зменшувалася. У селеніторезистентних штамів дріжджів під час росту за наявності селеніту у середовищі змінювався колір колоній — від білого до червоного різної інтенсивності. Аналіз вмісту селену в біомасі засвідчив, що для отриманих мутантів характерна виражена селеноакумулювальна активність.

Ключові слова: СЕЛЕН, ДРІЖДЖІ SACCHAROMYCES СEREVISIAE, МУТАНТИ, РЕЗИСТЕНТНІСТЬ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search