ВПЛИВ МОДИФІКОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ СКЛА НА АДГЕЗІЮ ТА ПРОЛІФЕРАЦІЮ КЛІТИН МЕЛАНОМИ МИШІ ЛІНІЇ B16F10

О. Штапенко, С. Федорова, І. Гевкан, Ю. Стецишин, О. Жолобко, М. Огар

У статті описано вплив щільно запакованих наношарів альбуміну на скляних поверхнях, модифікованих декстраном у різних комбінаціях на проліферативний ріст, адгезію та процеси апоптозу в культурі клітин мієломи миші B16F10. Показано позитивний ефект (середня кількість клітин, проліферативна активність, низький апоптичний індекс) за культивування клітин на поверхнях скло+АПТЕС та скло+АПТЕС+декстран.

Ключові слова: МОДИФІКОВАНІ ПОВЕРХНІ, ДЕКСТРАН, АЛЬБУМІН, КУЛЬТУРА КЛІТИН, ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ РІСТ, АДГЕЗІЯ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search