БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ХРОМУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН

Р. Я. Іскра, В. В. Влізло

В огляді висвітлено сучасні дані щодо біологічних властивостей хрому, його знаходження у природі, тканинах і рідинах організму. Показано роль Cr3+ у біологічних системах організму, досліджено біохімічні механізми його дії та підкреслюється есенціальність хрому для організму різних видів тварин. Відзначено, що сільськогосподарські тварини здатні реагувати на добавки хрому до раціону змінами метаболізму та продуктивності. На основі одержаних результатів власних досліджень і даних літератури доведено, що майже у всіх видів тварин, хром позитивно впливає на ріст їх організму, розвиток плодів, активує метаболізм глюкози та інсуліну, стимулює імунний захист і репродуктивну здатність, виявляє антистресову дію. Підкреслюється важливість експериментального обґрунтування нормування Cr3+ для сільськогосподарських тварин і птиці.

Ключові слова: ХРОМ, ХРОМОДУЛІН, СВИНІ, ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, ПТИЦЯ, ВІВЦІ, КОНІ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search