ВМІСТ КУПРУМУ В ҐРУНТАХ, ВОДІ ТА РОСЛИННИХ КОРМАХ РАЦІОНУ ВРХ У РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Є. О. Дзень, І. В. Лучка, Н. І. Талоха, Ю. Т. Салига

У статті наведені результати досліджень концентрації Купруму у ґрунті, воді, рослинних кормах, що використовуються у годівлі великої рогатої худоби в господарствах Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської, Рівненської, Вінницької та Хмельницької областей, які розташовані у різних біогеохімічних провінціях. У відібраних зразках встановлені суттєві зональні різниці у концентрації Купруму. Найвищий рівень Купруму у ґрунт і сіні встановлено у Коломийському районі Івано-Франківської області — північно-східна передгірна провінція, а найнижчий — у Перечинському районі Закарпатської області — закарпатська передгірна біогеохімічна провінція. Встановлено, що у більшості досліджуваних господарств корми не достатньо забезпечують велику рогату худобу Купрумом. У межах однієї біогеохімічної провінції концентрація Купруму у досліджуваних об’єктах може суттєво відрізнятися.

Ключові слова: КуПРУМ, ґРУНТ, ВОДА, КОРМИ, КРОВ, ВРХ, БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search