ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТІЛЬНИХ КОРІВ  ТА ЇХ ТЕЛЯТ ЗА ДІЇ НОВИХ ІМУНОТРОПНИХ ЗАСОБІВ У ВИГЛЯДІ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Л. І. Понкало

У статті наведено дані про вплив парентерального введення коровам в останній місяць тільності вітамінів А, D3, Е, лізину, метіоніну окремо з оцтовокислим цинком або селенітом натрію у формі ліпосомальної емульсії на інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) й активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту (САЗ) в їхньому організмі та народжених від них телят. Встановлено стимулювальний вплив вказаних чинників у складі ліпосомальної емульсії на активність глутатіонової САЗ, та інгібуючий на інтенсивність продуктів ПОЛ в організмі корів до і після родів та одержаних від них телят. Про що свідчать вірогідне зниження в крові корів та їх телят концентрації ТБК-активних продуктів і гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) та підвищення глутатіонпероксидазної активності (ГП) і вмісту відновленого глутатіону (ВГ). Вказані зміни, що відбувались у крові тварин дослідних груп можна пояснити комплексною адитивною дією складників препарату, що нормалізують метаболічні та вільнорадикальні процеси в організмі корів та у народжених від них телят. Введення у склад ліпосомальної емульсії селеніту натрію спричиняє більший вплив на активність глутатіонової САЗ та інтенсивність ПОЛ у крові корів та їх телят, ніж оцтовокислого цинку.

Ключові слова: АНТИОКСИДАНТИ, ГІДРОПЕРОКСИДИ ЛІПІДІВ, ТБК-АКТИВНІ ПРОДУКТИ, ВІТАМІНИ А, D3, E, СЕЛЕН, ЦИНК, КОРОВИ, ТЕЛЯТА

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search