Редакційна рада

Головний редактор — Влізло Василь Васильович (Україна), доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України
Інститут біології тварин НААН, директор

Антоняк Галина Леонідівна (Україна), доктор біологічних наук, професор
Львівський національний університет ім. І. Франка, професор кафедри екології

Баумгартнер Вальтер (Австрія), доктор ветеринарних наук, професор
Університет ветеринарної медицини, професор Інституту жуйних і свиней

Віттек Томас (Австрія), доктор ветеринарних наук, професор
Університет ветеринарної медицини, Директор Інституту жуйних і свиней

Віщур Олег Іванович (Україна), доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, вчений секретар спецради, завідувач лабораторії імунології

Вудмаска Ігор Васильович (Україна) — науковий редактор, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних

Гавриляк Вікторія Василівна (Україна), доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (біохімія)
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних

Гербут Eвгеніуш (Польща), доктор габ., професор
Інститут зоотехніки, директор Національного науково-дослідного інституту тваринництва

Гладій Михайло Васильович (Україна), доктор економічних наук, професор, академік НААН
Національна академія аграрних наук України, віце-президент

Гольтерсгінкен М. (Німеччина)

Гунчак Алла Володимирівна (Україна), доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Ґжеґоцький Мечислав Романович (Україна), доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук України
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри нормальної фізіології

Єльська Ганна Валентинівна (Україна), доктор біологічних наук, професор, академік НАН України
Інститут молекулярної біології і генетики НАН, директор, завідувач відділу механізмів трансляції генетичної інформації

Жукорський Остап Мирославович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, професор
Національна академія аграрних наук України, в.о. академіка-секретаря відділення зоотехнії НААН

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України
Національний університет біотехнологій і природокористування України, перший проректор

Іскра Руслана Ярославівна (Україна), доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин

Калачнюк Лілія Григорівна (Україна), доктор біологічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені академіка М. Ф. Гулого

Кльоцек Чеслав (Польща), доктор габ., професор
Аграрний університет ім. Хуго Коллонтая у Кракові, декан факультету зоотехнії

Ковальскі Зігмунд (Польща), доктор габ., професор
Аграрний університет ім. Хуго Коллонтая у Кракові, завідувач кафедри годівлі і дієтології тварин

Ковальчук Ірина Іванівна (Україна), доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Козьоровскі Марек (Польща), доктор габ., професор
Університет Жешовський, директор, завідувач кафедри фізіології і відтворення тварин

Коцюмбас Ігор Ярославович (Україна), доктор ветеринарних наук професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, директор, завідувач відділу фармакології та імуноморфології

Кришталь Олег Олександрович (Україна), доктор біологічних наук, професор, академік НАНУ
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, директор, завідувач відділу фізико-хімічної біології

Кулік Джордж (США), доктор філософії, асоційований професор
Центр Дослідження Раку, Медичний центр Університету Вейк Форест, завідувач лабораторії молекулярної біології

Лесик Ярослав Васильович (Україна), доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, заступник директора з інноваційно-наукової роботи

Лущак Володимир Іванович (Україна), доктор біологічних наук, професор
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри біохімії та біотехнології

Малик Остап Григорович (Україна), доктор біологічних наук, професор
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії обміну речовин

Мандигра Микола Станіславович (Україна), доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
Національна академія аграрних наук України, академік-секретар відділення ветеринарної медицини НААН           

Манько Володимир Васильович (Україна), доктор біологічних наук, професор
Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри фізіології людини і тварин

Мароунек М. (Чехія)

Медина Ігор Романович (Франція), кандидат біологічних наук
Середземноморський інститут нейробіології, керівник групи

Мельничук Дмитро Олексійович (Україна), доктор біологічних наук, професор, академік НАН України і НААН
Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені академіка М. Ф. Гулого

Мудрон П. (Словаччина), доктор наук, професор
Університет ветеринарної медицини та фармації в Кошице, керівник клініки для жуйних тварин

Муравскі Мацей (Польща), доктор габ.
Аграрний університет ім. Гуго Коллонтая в Кракові, доцент кафедри біотехнології

Нємчик К. (Польща)

Остапів Дмитро Дмитрович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

Петриченко Василь Флорович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, радник дирекції

Ратич Іриней Борисович (Україна) — заступник головного редактора, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Салига Юрій Тарасович (Україна), кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії обміну речовин ім. С. З. Ґжицького

Седіло Григорій Михайлович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут сільського господарства Західного регіону НААН, директор, завідувач лабораторії дрібного тваринництва

Сибірний Андрій Андрійович (Україна), доктор біологічних наук, професор, академік НАН України
Інститут біології клітини НАН України, директор

Снітинський Володимир Васильович (Україна), професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України
Львівський національний аграрний університет, ректор, доктор біологічних наук

Стапай Петро Васильович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних

Стегній Борис Тимофійович (Україна), доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», директор

Стибель Володимир Володимирович (Україна), доктор ветеринарних наук, професор
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, ректор

Стойка Ростислав Степанович (Україна), доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції і проліферації клітин

Федорук Ростислав Степанович (Україна), доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Федорович Єлизавета Іллівна (Україна), доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії репродуктивної біотехнології та розведення тварин           

Шаран Микола Михайлович (Україна), доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії фізіології та патології відтворення тварин

Штарке Александер (Німеччина), доктор ветеринарних наук, професор
Університет Ляйпциг, професор Інституту ветеринарної медицини

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search