Голова колегії, головний редактор
Салига Юрій Тарасович
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН України, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Заступник головного редактора
Вудмаска Ігор Васильович
доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, Україна 
ORCID Autor ID

Редакційна колегія:
Антоняк Галина Леонідівна
доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені І. Франка, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Бартлевскі Павел
доктор ветеринарних наук, Гвельфський університет, Канада 
ORCID  Author ID

Білий Ростислав Олександрович
доктор біологічних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
ORCID   Author ID   Researcher ID

Віщур Олег Іванович
доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID   Author ID    Researcher ID

Войтюк Олександр
доктор філософії, Уппсальський університет, Швеція 
ORCID   Author ID   Researcher ID

Гавриляк Вікторія Василівна
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», Україна 
ORCID    Author ID    Researcher ID

Гладій Михайло Васильович
доктор економічних наук, професор, академік НААН України, перший віце-президент, Національна академія аграрних наук України, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Гунчак Алла Володимирівна
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Ґжегоцький Мечислав Романович
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
ORCID    Author ID    Researcher ID

Доліба Микола
доктор біологічних наук, Пенсильванський університет, США
ORCID    Author ID   Researcher ID

Жукорський Остап Мирославович
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
Національна академія аграрних наук України, Україна 
ORCID  Author ID   Researcher ID

Заячківська Оксана Станіславівна 
доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна 
ORCID    Author ID    Researcher ID

Іскра Руслана Ярославівна  
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID    Author ID    Researcher ID

Калачнюк Лілія Григорівна
доктор біологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
ORCID    Author ID    Researcher ID

Кльоцек Чеслав
доктор габ., професор, Краківський аграрний університет імені Хуго Коллонтая, Польща
ORCID    Author ID   Researcher ID

Ковальскі Зигмунд
доктор габ., професор, Краківський аграрний університет імені Хуго Коллонтая, Польща
ORCID    Author ID   Researcher ID

Ковальчук Ірина Іванівна
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна
ORCID    Author ID     Researcher ID

Корпан Ярослав Ізидорович
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Коцюмбас Ігор Ярославович
доктор ветеринарних наук професор, академік НААН України, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, Україна
ORCID    Author ID    Researcher ID

Кришталь Олег Олександрович
доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Україна
ORCID   Author ID    Researcher ID

Кулік Джордж
доктор філософії, асоційований професор, Університет Вейк Форест, США
ORCID  Author ID  Researcher ID

Лесик Ярослав Васильович

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID


Луговий Богдан

доктор філософії, Університет Маунт Сент Вінсент, Канада
ORCID    Author ID   Researcher ID


Лущак Володимир Іванович
доктор біологічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
ORCID    Author ID   Researcher ID

Мадіч Алла Всеволодівна
доктор сільськогосподарських наук, Кембриджський університет, Великобританія
ORCID  Author ID   Researcher ID

Мароунек Мілан
доктор наук, професор, Інститут тваринництва, Чехія
ORCID  Author ID   Researcher ID

Медина Ігор
доктор філософії, Середземноморський інститут нейробіології, Франція
ORCID  Author ID   Researcher ID

Мудронь Павол
доктор наук, професор, Університет ветеринарної медицини та фармації в Кошице, Словаччина
ORCID  Author ID   Researcher ID

Муравскі Мацей
доктор наук, Краківський аграрний університет імені Гуго Коллонтая, Польща
ORCID  Author ID   Researcher ID

Остапів Дмитро Дмитрович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Півнева Тетяна Андріївна
доктор біологічних наук, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Снітинський Володимир Васильович
доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, Львівський національний аграрний університет, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Стапай Петро Васильович
доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Стибель Володимир Володимирович
доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Стойка Ростислав Степанович
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Тизьо Роман
кандидат біологічних наук, Середземноморський інститут нейробіології, Франція
ORCID  Author ID   Researcher ID

Федорович Єлизавета Іллівна
доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Шаран Микола Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, Україна
ORCID  Author ID   Researcher ID

Search