BT 2023 25 2

Bìol. Tvarin. 2023; 25 (3)

DOI: 10.15407/animbiol25.03

Біологія тварин, том 25, №3, 2023

  ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

  

ЗМІСТ

Омелюх Б., Шалай Я., Бура М., Ільків М., Остап’юк Ю. М., Мітіна Н., Заіченко О., Бабський А.
Активність антиоксидантних ензимів у гепатоцитах мишей з лімфомою за дії похідного тіазолу в комплексі з полімерним наноносієм


Почерняєва Є. О., Почерняєв К. Ф., Баньковська І. Б.
Асоціація поліморфізму Asp298Asn гена MC4R з відгодівельною продуктивністю в імунологічно кастрованих та нативних свинок


Любас Н. М., Олійник І. Я.
Роль олійних розчинів тіосульфонатів у модуляції антиоксидантних показників у нирках щурів


Богданюк А. О., Гаркавий В. В., Петрушко М. П.
Репродуктивні характеристики цапів зааненської та альпійської порід


Шаран О. М
Кінематичні показники та дихальна активність деконсервованих сперміїв баранів за додавання наноцитрату Mn, Zn та Cu до середовища для кріоконсервування


Андріїшин Б. О.
Репродуктивна динаміка ропухи сірої Bufo bufo (Linnaeus, 1758) і жаби трав’яної Rana temporaria (Linnaeus, 1758) як один з ключових етапів їх сезонного циклу


Данкович Р. С., Чулюк В. І.
Патоморфологічні зміни нирок, печінки та біохімічні показники сироватки крові червоновухих прісноводних черепах (Trachemys scripta elegans) за парентерального введення гентаміцину


Наукова хроніка

Ковальчук І. І., Лесик Я. В., Каплінський В. В., Цап М. М., Пилипець А. З.
Життя в науці і для науки (пам’яті Р. С. Федорука)

 

Search