ПАТОЛОГОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗА ГЕТЕРАКОЗУ КУРЕЙ

М.В. Голубцова

vetparazytologia@gmail.com

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

У статті наведено результати досліджень патоморфологічних та патогістологічних змін у тканинах кишкового тракту та печінки курей за гетеракозної інвазії. Розтин проводили за загальноприйнятою методикою. Як патологоанатомічний матеріал було використано шматочки товстого кишечника та печінки курей, що загинули внаслідок гетеракозу. Матеріал фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну з подальшим його зневодненням у етанолі, ущільненням ухлороформі, хлороформпарафіні і заливкою в парафін, де його витримували впродовж 2год. Зрізи готували на санному мікротомі, з подальшим їх зафарбовуванням гематоксиліном та еозином.

Прояв патолоанатомічних ознак суттєво залежав від інтенсивності інвазії. За макроскопічного дослідження характерні зміни знаходили у сліпих кишках та печінці. При розтині слизова оболонка сліпих кишок набрякла, почервоніла, вкрита вузликами, які спричинені личинками гетеракісів. За гістологічного дослідження сліпих кишок встановлено гіперемію та набряк слизової оболонки, порушення цілісності епітелію і тканин, що знаходяться нижче, а також атрофію і деформацію крипт. При огляді печінки встановлено неоднорідну темно-вишневу забарвленість, на тлі якої виявляли сірі, різні за розмірами округлі осередки. За гістологічного дослідження печінки курей встановлено дистрофічно-некробіотичні процеси в гепатоцитах. Гепатоцити були у стані дистрофії. Навколо крипт виявляли скупчення клітин мікро-макрофагальної системи. Результати досліджень показали, що основні патологоморфологічні зміни локалізувались сліпій кишці і печінці і характеризувалися катарально-дистрофічними і деструктивними процесами.

Ключові слова: КУРИ, ГЕТЕРАКІСИ, ПАТОЛОГОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ, ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ, ТОВСТИЙ КИШЕЧНИК, ПЕЧІНКА

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search