КОРМИ ІЗ РІЗНОРОЗЧИННИМ ПРОТЕЇНОМУ РАЦІОНАХ ДІЙНИХ КОРІВ

Л.Г.Левицька1, Я. І. Півторак2

LewLi@ukr.net

1Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН,
вул.Грушевського,5, с.Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115, Україна

2Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Мета роботи полягала у визначенні показників та вивченні процесу травлення у рубці дійних корів при використанні у типовому зимовому раціоні кормів з різною розчинністю протеїну. Висвітлено та проаналізовано особливості травлення в рубці ВРХ, засвоєння поживних речовин на тлі використання альтернативного корму, яким є зерносінаж злаково-бобового складу (пайза 40, вика озима 25, кормові боби 20, горох 15 % за масою). Показано переваги використання цього виду корму як замінника кукурудзяного силосу. При виробництві таких злаково-бобових сумішок отримуємо збалансований за поживними і мінеральними речовинами корм, який за своєю дією на організм тварин є близьким до повноцінних комбікормів і підвищує трансформацію поживних речовин корму у тваринницьку продукцію. Впровадження запропонованої технології вирощування культур та заготівлі соковитих кормів дозволяє організувати нормовану годівлю дійних корів в сучасних умовах та підтримати відповідний рівень рентабельності виробництва молока з одночасним збереженням здоров’я тварин. Раціони з використанням силосованих сумішок оптимізованого складу забезпечили надій певного рівня.

Частково вирішено проблему протеїнового живлення корів при одночасному зменшенні даванок концентрованих кормів. Встановлено, що добрий ефект у годівлі дійних корів досягається при згодовуванні сумішки пайзи з бобовими культурами у вигляді зерносінажу. Перетравність сирого протеїну становить 63,50–72,15%, а органічної речовини — 69,76–80,89 %. При згодовуванні кукурудзяного силосу перетравність поживних речовин дещо нижча. Експериментально доведено, що в рубці дійних корів у дослідних групах більш активно проходили процеси мікробного синтезу, на що вказує вищий вміст загального та білкового азоту і нижчий аміаку. Це зумовлено наявністю у таких кормах більшої кількості азотистих речовин з різним ступенем розчинності.

Ключові слова: ПЕРЕТРАВНІСТЬ, ДІЙНІ КОРОВИ, ПРОТЕЇН, ТРАВЛЕННЯ, РУБЕЦЬ,ЗЕРНОСІНАЖ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search