ОЦІНКА МУТАГЕННОЇ АКТИВНОСТІ ООЦИСТ ЕЙМЕРІЙ КУРЕЙ У ТЕСТІ ЕЙМСА

В.В.Стибель1, А.Ю.Гірковий1, М.М.Данко2

andriyhirkovyy87@gmail.com

1Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького,
вул.Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

2Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна

Проведено дослідження з вивчення мутагенного впливу інвазійних ооцист еймерій курей (Eimeriamaxima, Е. tenella, Е. necatrix, Е. acervulina) у тесті Еймса. Суть методу полягає в реєстрації здатності речовини, що досліджується, або її метаболітів індукувати реверс-мутації від ауксотрофності до прототрофності за гістидином у тестерних штамів Salmonellathyphimurium, які несуть his-мутації і не здатні синтезувати гістидин.

Дослідження проводили у трьох концентраціях нативній, кратно зменшеній у 10 і 100разів. За визначення мутагенної активності інвазійних ооцист E. maxima, Е. tenella та Е.necatrix встановлено, що нативна концентрація індукувала реверсію на обох штамах Styphimurium вища, ніж у контролі: ТА-98 — у 2,4 і ТА-100 — у 2,3 разу. Нативна концентрація гомогенату інвазійних ооцист Е. acervulina індукувала реверсію на обох штамах: ТА-98 — у 2,5і ТА-100 — у 2,3 разу вищу, ніж у контролі. За розведення гомогенату інвазійних ооцист E.maxima, Е. tenella, Е. necatrix та Е. acervulina у 10 і 100 разів індукцію генних мутацій не виявлено.

Отримані дані свідчать про те, що гомогенат інвазійних ооцист еймерій курей (E.maxima, Е. tenella, Е. necatrix, Е. acervulina) містить біологічно активні речовини, які володіють мутагенною активністю слабкої сили (1 бал за шкалою мутагенності) і потенційно здатні індукувати зворотні генні мутації до гістидин-незалежності в штамах Styphimurium ТА-98 і ТА-100 за типом зміщення рамки зчитування і типом заміни пар основ.

Ключові слова: КУРИ, ЕЙМЕРІЇ, ООЦИСТИ, ТЕСТ ЕЙМСА, МУТАГЕННІСТЬ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search