РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ХАРАКТЕР РОЗПОДІЛУ АЛЕЛІВ ГЕНА BOLA-DRB3.2 СЕРЕД ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Т. М. Супрович1, М. П. Супрович1, Р. В. Колінчук1, Н. Б. Махночова2

kokas2008@ukr.net

1Подільський державний аграрно-технічний університет,
вул. Тараса Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 32316, Україна

2Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН України,
вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл., 08321, Україна

У статті наведено дослідження поліморфізму гена BoLA-DRB3.2 двох вітчизняних порід (українських чорно-рябої молочної та червоно-рябої молочної) порівняно з іншими світовими породами ВРХ. Використовували методи ПЛР-ПДРФ і АС-ПЛР, за допомогою яких визначали 54 алелі екзона 2 гена BoLA-DRB3.

В української чорно-рябої молочної худоби виявлено 28, а в української червоно-рябої молочної породи — 22 алелі. Частотний спектр алелів в обох популяціях рівномірний. В української чорно-рябої молочної худоби з частотою понад 5 % визначалися алелі *03, *08, *10, *13, *22, *24 та *28, а в української червоно-рябої молочної — *01, *03, *07, *11, *16, *22 і *24. Обидві досліджені породи мають достатньо високий рівень поліморфізму. Значення очікуваної гетерозиготності для української чорно-рябої молочної породи He=0,939, а для української червоно-рябої молочної породиHe=0,921.

У статті наведено дані досліджень алельного різноманіття для різних світових порід з головних регіонів, де розводять молочну худобу. Наявність високого рівня поліморфізму і генетичного різноманіття у досліджених нами порід, а також у більшості світових популяцій молочних корів великої рогатої худоби дає можливість вважати досліджений DRB3.2 локус інформативним молекулярно-генетичними маркером, який необхідно використовувати у спрямованій селекції для створення стад, стійких до різних захворювань. Необхідно розширити подібні дослідження в Україні як за кількісними показниками, так і за спектром порід ВРХ, локалізованих на території держави.

Ключові слова: УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА, УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА, ГЕН BOLA-DRB3, ПОЛІМОРФІЗМ, АЛЕЛІ, ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ, МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ МАРКЕР

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search