Біологія тварин, 2016, т. 18, № 1

https://doi.org/10.15407/animbiol18.01

Біологія тварин, 2016, т. 18, № 1

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНА АКТИВНІСТЬ НАДНИРНИКОВИХ ЗАЛОЗ У КОРІВ ПРОТЯГОМ ВАГІТНОСТІ ТА ЗА ОРТОПЕДИЧНОЇ, АКУШЕРСЬКОЇ Й ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЙ

С. А. Власенко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЗАРАЖЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ МЕТАЦЕРКАРІЯМИ ТРЕМАТОДИ PARACOENOGONIMUS OVATUS (TREMATODA, CYATHOCOTYLIDAE)

С. Л. Гончаров, Н. М. Сорока

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ МІКРОПОПУЛЯЦІЇ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ДНК-МАРКЕРАМИ

Ю. В. Гузєєв, О. В. Мельник, В. Г. Спиридонов, С. Д. Мельничук

ПОЛІМОРФІЗМ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДНК У СОБАК ПОРІД РОСІЙСЬКИЙ ТОЙ-ТЕР’ЄР І НІМЕЦЬКИЙ ДОГ

В. В. Дзіцюк, С. Г. Круглик, В. Г. Спиридонов

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДКИСЛЮВАЧІВ ТА ПРОБІОТИКА ЗА ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ

І. І. Ібатуллін, Н. М. Нечай, Р. М. Дейнеко, В. В. Отченашко

МІНЕРАЛЬНИЙ І ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇЇ ЯКІСТЬ ЗА УМОВ ТРАДИЦІЙНОГО Й ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗОНІ ПОЛІССЯ

Л. М. Ковальська, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, Л. І. Романів

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРЬОХ НАБОРІВ ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ САПУ В РЕАКЦІЇ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТУ

Р. В. Козій

ГІСТОЛОГІЧНА, ГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ІМІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СЛІПИХ КИШОК КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМІВ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ПРОБІОТИКІВ

Г. І. Коцюмбас, А. К. Костинюк

THE PTTG1 IS A NOVEL INHIBITOR OF OSTEOGENIC DIFFERENTIATION OF MOUSE MESENCHYMAL STEM CELLS

V. I. Krupak, Kh. V. Malysheva, O. К. Pavlenko, G. I. Shafranska, K. de Rooij, C. W. G. M. Löwik, R. S. Stoika, O. G. Korchynskyi

RELATIONSHIP BETWEEN THE CELLULAR PRION LEVEL AND ATPASES ACTIVITIES IN THE LIVER AND KIDNEYS OF DIFFERENT AGE WISTAR LINE RATS

M. Kushkevych, N. Kuzmina, V. Vlizlo

МОРФОЛОГІЯ ЯЄЧНИКІВ ОВЕЦЬ У РІЗНІ МІСЯЦІ РОКУ

І. В. Лобачова

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИПАРАЗИТАРНИХ ПРЕПАРАТІВ З ГРУПИ МАКРОЦИКЛІЧНИХ ЛАКТОНІВ ТА ІМУНОМОДУЛЯТОРА ЗА ЛЕРНЕОЗУ КОРОПА

Ю. В. Лобойко, М. М. Данко, В. В. Стибель

ПЕРОКСИДНІ ПРОЦЕСИ У ТКАНИНАХ ТА ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КОРОПІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ А В КОМБІКОРМІ

М. Б. Малетич

CONTENT OF AMINO ACIDS IN THE RUMEN OF COWS UNDER CONDITIONS OF FEEDING HIGH-PROTEIN EXTRUDED SUPPLEMENTS

I. V. Nevostruyeva

LIPID METABOLISM IN THE LYMPHOCYTES OF WEANED PIGLETS AFTER ADMINISTRATION OF LIPOSOMAL DRUG «VITARMIN»

N. Z. Ohorodnyk, O. I. Vischur, K. B. Smolyaninov, О. V. Holubets, R. A. Holubets

ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КОРІВ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ

Ю. М. Резнікова, Ю. П. Полупан, П. П. Джус

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОМНОЇ СЕЛЕКЦІЇ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

С. Ю. Рубан, В. О. Даншин, О. М. Федота

ПРОФІЛАКТИКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ І КОРЕКЦІЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПТИЦІ ЗА ОТРУЄННЯ НЕОВЕРМОМ

Ю. С. Світлична-Кулак

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search