ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЯЄЧНИКІВ

Bìol. Tvarin, 2019, volume 21, issue 3, pp. 42–46

ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЯЄЧНИКІВ

С. Корнят, М. Шаран, Д. Остапів, А. Корбецький, І. Яремчук, О. Андрушко

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

Метою роботи було вивчити функціональні зміни системи відтворення корів за таких патологій яєчників, як фолікулярна кіста, лютеїнові кісти, персистуюче жовте тіло, гіпофункція яєчників та під час фізіологічного статевого циклу (фолікулярна або лютеїнова фази). Проби крові для біохімічних досліджень брали у процесі постановки діагнозу. У зразках крові визначали: активність аланін- та аспартатамінотрансферази (ALT та AST); стан антиоксидантної системи: дієнові кон’югати, активність супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГП), вміст гемоглобіну; концентрацію прогестерону та естрадіолу. Отримані дані були статистично оброблені Office Excel (Microsoft, США). У корів з персистуючим жовтим тілом спостерігали високий рівень прогестерону (7,6±1,2 нг/мл), тоді як концентрація естрадіолу була низькою (2,3±0,5 пг/мл) порівняно з рівнем гормону у корів із наявним жовтим тілом під час нормального циклу яєчників (P<0,01 і P<0,05 відповідно). У корів з фолікулярними кістами на яєчниках концентрація прогестерону в крові становила 1,5±0,5 нг/мл,
що в 5–8 разів менше порівняно з
 результатом за лютеїнових кіст. Водночас концентрація естрадіолу була найвищою (26,3±4,0 пг/мл) (P<0,01), що в 7,7–11,4 разу вище, ніж у корів із стійкими жовтими тілами та лютеїновими кістами. Найнижчі концентрації стероїдних гормонів були виявлені у корів з гіпофункцією яєчників. Різниця в рівні прогестерону була значною порівняно з групою корів із жовтим тілом статевого циклу (P<0,001), тоді як різниця в рівні естрадіолу була вірогідною (P<0,001) порівняно з групою тварин з наявним жовтим тілом та фолікулом (P<0,001) на яєчнику. У корів з гіпофункцією яєчників спостерігали найнижчий рівень досліджуваних показників, який суттєво відрізнявся від корів з жовтим тілом статевого циклу для дієнових кон’югатів (P<0,001), СОД (P<0,05), ГП (P<0,01), гемоглобіну (P<0,05), ALT (P<0,01) та AST (P<0,05). Порівнюючи групу корів з фолікулами в яєчниках, спостерігали значні відмінності від групи корів з гіпофункцією яєчників за такими показниками, як дієнові кон’югати (P<0,001), ГП (P<0,001), гемоглобін (P<0,05), ALT (P<0,01). Рівень дієнових кон’югатів (P<0,05) та активність ГП (P<0,01) за наявності у корів фолікулярних кіст були значно нижчими, ніж у корів з фолікулами, які розвинулися під час нормального статевого циклу. Отже, встановлено зміни біохімічних показників крові корів за фізіологічних і патологічних станів яєчників (жовте тіло, фолікул, персистуюче жовте тіло, гіпофункція, фолікулярні та лютеїнові кісти). Для постановки чіткого діагнозу функціонального стану яєчників корів необхідно провести комплексне обстеження: ректальне та ультразвукове дослідження корів разом із визначенням стероїдних гормонів та окремих біохімічних показників крові.

Ключові слова: КОРОВИ, ЯЄЧНИКИ, КРОВ, СТАТЕВИЙ ЦИКЛ, СТЕРОЇДНІ ГОРМОНИ

 1. Bove S. E., Petroff M. G., Nishibori M., Pate J. L. Macrophage migration inhibitory factor in the bovine corpus luteum. Biology of reproduction, 2000, vol. 62, issue 4, pp. 879–885. DOI: 10.1095/biolreprod62.4.879.
 2. Chomaev A. M. Diagnosis and treatment of cow follicular cysts. Reports of RAAS, 1997, vol. 4, pp. 36–37. (in Russian)
 3. Dulger H. P. Cystic pathology of the ovaries in cows and the improvement of the methods for its differential diagnosis and therapy. Doctoral thesis, Moscow, 2008, 232 p. (in Russian)
 4. Glaz A. V. Features of the functional disorders of the ovaries in cows. Academic records of Grodno Agrarian Institute, 1994, issue 4, 106 p.
 5. Mahotkin A. H. The use of hormonal drugs for some functional disorders of the ovaries in cows. Improving the breeding and productive qualities of animals. Interuniversity collection of scientific papers, Kazan, 1995, pp. 95–99. (in Russian)
 6. Murphy B. D. Models of luteinization. Biology of reproduction, 2000, vol. 63, issue 1, pp. 2–11. DOI: 10.1095/biolreprod63.1.2.
 7. Nikulin A. V. Correction of metabolic and trophic processes in cows with ovarian dysfunction by biological placenta bio-normalizers. Doctoral thesis, Belgorod, 2005, 179 p. (in Russian)
 8. Polancev N. I., Podberezny V. V. Veterinary obstetrics and biotechnology animal reproduction. Rostov-On-Don, Fenix, 2001, pp. 445–447. (in Russian)
 9. Sharipov A. F. Functional morphology of corpus luteum ovarian cows in normal state and with pathologies. Doctoral thesis, Ufa, 2008, 158 p. (in Russian)
 10. Vlizlo V. V. (ed.), Fedoruk R. S., Ratych I. B. Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary. A reference book. Lviv, Spolom, 2012, 764 p. (in Ukrainian)
 11. Zemlanikin V. V. Correction of reproductive function in cows with follicular ovarian cysts. Doctoral thesis, Saratov, 2004, 170 p. (in Russian)
 12. Zöldág L., Vetési F., Solti L., Molnár L. A ciklikus sárgatest és a folliculus-luteincysta összehasonlító endokrinológiai és morfológiai tanulmányozása szarvasmarhában. Magyar Allatorvosok Lapja, 1986, vol. 41, issue 6, pp. 343–347. (in Hungarian)
 13. Zvereva H. V., Homyn S. P. Gynecological diseases of cows. Kyiv, Urozhay, 1976, 152 p. (in Ukrainian)
 

Завантажити повний текст статті у форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search