Завантажити повний текст статті у форматі PDF 

Bìol. Tvarin. 2020; 22(1): 10–14.
https://doi.org/10.15407/animbiol22.01.010
Received 26.12.2019 ▪ Accepted 22.03.2020 ▪ Published online 01.05.2020

Енергозабезпечення тканин лабораторних щурів за умов поєднаної дії кадмій хлориду та натрій нітриту

Л. Д. Курас, Г. М. Ерстенюк
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Івано-Франківський національний медичний університет,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Механізм впливу Кадмію та нітритів різний: Кадмій пригнічує ферментні системи енергозабезпечення заміщенням двовалентних металів, а нітрити посилюють утворення метгемоглобіну, що призводить до порушення транспорту кисню до клітин. На сьогодні недостатньо з’ясованою залишається поєднана дія цих ксенобіотиків, зокрема на енергетичний обмін. Метою дослідження було з’ясувати стан енергетичного обміну у головному мозку та печінці щурів за умов поєднаної дії кадмій хлориду та натрій нітриту. Інтоксикацію моделювали таким чином: кадмію хлорид вводили внутрішньом’язово, натрію нітрит — з питною водою у дозі 1/10 LD50 один раз на день упродовж 10 діб. Тварин розділено на дві групи: інтактні та дослідні. Забір матеріалу проводили після декапітації під тіопенталовим наркозом на 1-, 14-, 28-у доби після завершення введення токсикантів. Показники енергетичного обміну визначали таким чином: активності АТФ-ази, лактатдегідрогенази — ензиматичним методом; концентрацію глюкози — глюкозооксидазним методом; рівень піровиноградної, молочної, аденозинтрифосфорної (АТФ) кислот — спектрофотометрично; вміст Zn, Cu, Mg — за допомогою атомно-абсорбційного аналізатора. Проведені дослідження вказують на порушення енергетичного забезпечення тканин головного мозку та печінки за кадмієво-нітритної інтоксикації, що підтверджується активацією аеробного окиснення глюкози у головному мозку, зростанням вмісту АТФ та активності АТФ-ази у досліджуваних органах.

Ключові слова: щури,енергетичний обмін, кадмій хлорид, натрій нітрит, Na+-, K+-активуюча, Mg2+-залежна АТФ-аза, аденозинтрифосфорна кислота, глюкоза, лактатдегідрогеназа, печінка, головний мозок

 1. Al-Rasheed NM, Fadda LM, Attia HA, Ali HM, Al-Rasheed NM. Quercetin inhibitssodium nitrite-induced inflammation and apoptosis in different ratsorgansby suppressing Bax, HIF1-α, TGF-β, Smad-2, and AKT pathways. Biochem Mol Toxicol, 2017; 31(5): 55–60. DOI: 10.1002/jbt.21883.
 2. Bahri S, Kaddour H, Karoui D, Bouraoui S, Amri M, Mokni M. Protective role of vitamin E against cadmium induced oxidative stress into the rat liver. Tunis Med. 2019; 97(1): 100–105.
 3. Chmylenko FO, Derkach TM. Methods of atomic spectroscopy: Atomic-absorption spectral analysis: teaching manual. Dnipro, RVV DNU; 2002: 120 p. (in Ukrainian)
 4. Danilovich GV, Gruzina TG, Ulberg ZR, Kosterin SO. Identification and catalytic properties of Mg2+-dependent ATP-hydrolase of plasmic membrane of Bacillus sp. B4253 capable to gold accumulation. Ukr. Biochem. Jour. 2004; 76(5): 45–51. (in Ukrainian)
 5. Derecha LM. Macro- and trace elements: modern ideas about their functional significance in the warm-blooded organism. Experimental and Clinical Medicine. 2007; 4: 21–27. (in Ukrainian)
 6. Hunchak VM. To the toxicology of nitrates and nitrites in animals. Scientific Bulletin of the S. Z. Gzytsky. 2013; 15(3/1): 62–70. (in Ukrainian)
 7. Levchenko VI, Holovakha VI, Kondrakhin IP. Methods of laboratory clinical diagnostics of animal diseases. Kyiv, Ahrarna osvita. 2010: 437 p. (in Ukrainian)
 8. Maiboroda R. Computer statistics — professional start. Kyiv, Kyivskyi universytet. 2018: 482 p. (in Ukrainian)
 9. Melnychuk DO, Melnychuk SD, Kalachniuk LH, Shevriakov MV, Kalachniuk HI. Biochemistry: a workshop. Kyiv, NULES of Ukraine. 2012: 528 p. (in Ukrainian)
 10. Pohorielov MV, Bumeister VI, Tkach HF, Bonchev SD, Sikora VZ. Macro- and microelements (metabolism, pathology and methods of determination): monograph. Sumy, SumDU Publ., 2010: 147 p. (in Ukrainian)
 11. Salama MF, Abbas A, Darweish MM, El-Hawwary AA, Al-Gayyar MMH. Hepatoprotective effects of cod liver oil against sodium nitritetoxicity inrats. Pharm Biol. 2013; 51(11): 1435–43. DOI: 10.3109/13880209.2013.796564.
 12. Skalnyy AV, Rudakov IA. Bioelements in medicine. Moscow, ONIX 21 Century Publishing House. 2004: 272 p. (in Russian)
 13. Skliarov OY, Fartushok NV, Soika LD, Smachylo IS. Biological chemistry with biochemical methods of research: textbook. Kyiv, Medicine. 2009: 352 p. (in Ukrainian)
 14. Trakhtenberg I.M. Problems of norm in toxicology: modern concepts and methodical approaches, basic parameters and constants. Moscow, Meditsina. 1991: 206 p. (in Russian)
 

Search