Bìol. Tvarin. 2020; 22(1).
https://doi.org/10.15407/animbiol22.01

Біологія тварин, Том 22, № 1, 2020 

Honcharov S. L.
Pathological anatomic changes among laboratory rats in case of experimental infection with the larvae of the nematode Eustrongylides excisus (Nematoda: Dioctophymatidae)

Курас Л. Д., Ерстенюк Г. М.
Енергозабезпечення тканин лабораторних щурів за умов поєднаної дії кадмій хлориду та натрій нітриту
Мартинів Ю. В., Кісера Я. В

Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Гевкан І. I., Сирватка В. Я., Сливчук О. Ю., Корбецький А. Р.
Вплив наночастинок Купруму на біохімічні показники сироватки крові кролиць

Зеленіна О. М., Остапів Д. Д., Влізло В. В., Дронь І. А., Винницька С. І.

Гематологічні показники щурів за введення енрофлоксацину у складі полімеру

Маковська І. Ф.
Новітні підходи до аналізу епізоотичної ситуації зі сказу в Україні

Martseniuk N. I., Adamchuk L. O., Akulonok O. I.
Flight activity of bee colonies at Acer spp. bee pollen collection

Бойко О. В., Гончар О. Ф., Лучин І. С.
Продуктивні ознаки кролів за промислового схрещування порід «полтавське срібло», «радянська шиншила» та «новозеландська біла»

Солопова Х. Я.
Природні механізми захисту коропових риб за ураження бактерійним аеромонозом і за дії синбіотичного препарату «Ентеронормін»

Короткі повідомлення

Mudroň P.
Relationships between subclinical laminitis and sole ulcer in cows

Тітаренко О. В.
Микола Гамалія — видатний мікробіолог та епідеміолог (до 160-річчя від дня народження)

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search