BT 2018 20 4Bìol. Tvarin. 2018; 20 (4)

https://doi.org/10.15407/animbiol20.04

Біологія тварин, том 20, №4, 2018 

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

ЗМІСТ

Волощук О. М., Копильчук Г. П.
Обмін Купруму у щурів за умов їх токсичного ураження ацетамінофеном на тлі протеїнової недостатності. Сторінки 9–15
Данильченко А. Ю., Недосєков В. В.
Епізоотична ситуація зі сказу тварин у північних та західних областях України. Сторінки 16–19
Дзіцюк В. В.Типило Х. Т., Гузєєв Ю. В.
Поліморфізм ядерцеорганізуючих районів хромосом буйвола річкового (Bubalus bubalis L.). Сторінки 20–25
Іваницька А. І.Лесик Я. В.Цап М. М.
Вплив сполук силіцію на резистентність організму кролематок. Сторінки 26–33
Костенко С. О.
ДНК-вакцинація об’єктів аквакультури. Сторінки 34–43

Омельченко Н. М., Дроник Г. В.
Розповсюдження генетично модифікованих рослин та безпека їх використання у харчовій і сільськогосподарській промисловості. Сторінки 44–54
Сисюк Ю. О., Кравченко-Довга Ю. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В.
Вплив типу вищої нервової діяльності на активність супероксиддисмутази та вміст Купруму і Цинку в крові корів. Сторінки 55–60

Сушко О. О., Іскра Р. Я., Приймич В. І.
Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у печінці щурів з експериментально індукованим діабетом. Сторінки 61–68


Чорна І. В., Дроник Г. В.
Метаболізм азотистих сполук у сироватці крові щурів трьох поколінь за згодовування гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду «Roundup». Сторінки 69–73
Шуліка Л. В.
Поліморфізм локусів кількісних ознак у резервній популяції курей комбінованого напряму продуктивності. Сторінки 74–80

Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»
(6–7 грудня 2018 р., м. Львів). Сторінки 81–155 


 

Search