Правила оформлення тез

Правила оформлення тез до XІІІ Всеукраїнської науковo-практичної конференції молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ», яка відбудеться 5-6 грудня 2014 року

Для участі у конференції необхідно до  15 листопада 2014 р. надіслати на адресу:editor_j(at)inenbiol.com.ua такі матеріали:

а) заявку на участь в конференції;

б) тези доповідей;

в) квитанцію про перерахування коштів (50 грн. за сторінку).

Тези подаються українською та англійською мовами.

Рекомендований обсяг тез — одна сторінка формату А4, шрифт Times New Roman 10pt з інтервалом 1, поля 20 мм.

Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.

  • У верхньому лівому кутку вказується УДК
  • Нижче — назва тез прописними літерами.
  • Після назви —прізвище, ім’я та по батькові авторів (не більше трьох) малими літерами, науковий ступінь та вчене звання, електронна адреса (прізвище доповідача підкреслити).
  • Наступне — повна назва установи.
  • Нижче через інтервал — текст тез.

Тези доповідей будуть видані у спецвипуску наукового журналу Інституту біології тварин НААН «Біологія тварин».

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search