an1

ВПЛИВ АФЛАТОКСИНУ B1 НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ І КОРИГУВАЛЬНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ «ВІТАКОРМ-МУЛЬТИСПОРИН»

 Г. Л. Антоняк1, 2, Х. М. Головчак1, І. В. Лучка1, І. А. Лисік3, І. В. Панчук4

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1Інститут біології тварин НААН, лабораторія обміну речовин, вул. Стуса, 38, Львів, 79034, Україна

 2Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Саксаганського, 1, Львів, 79005, Україна

 3Науково-виробничий комплекс «Хімтехсервіс», вул. Ільфа і Петрова, 20, м. Одеса, 65031, Україна

 4Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Остафова, 29а, Рівне, 33000, Україна

 

Антиоксидантна система захищає клітини від ушкоджень, зумовлених дією активних форм Оксигену (АФО). Надлишкове утворення АФО в еритроцитах може призводити до пошкодження їх структури та порушення біохімічних процесів. Утворення АФО зростає під впливом різноманітних токсичних речовин. До надзвичайно токсичних сполук належать афлатоксини, зокрема афлатоксин В1 (AFB1).

 Досліджували вплив AFB1 на активність ензимів антиоксидантної системи та вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах щурів. Дослідження проводили на білих нелінійних щурах-самцях, яких поділили на 4 групи по 5 особин у кожній. Тварин першої групи використовували як контроль. Щурам другої групи вводили AFB1 у концентрації 15 мкг/кг щодоби впродовж 14 діб перорально. Тваринам третьої групи вводили таку саму кількість токсину разом з пробіотичним препаратом «Вітакорм-Мультиспорин».Тваринам четвертої групи вводили лише пробіотик. Матеріалом для досліджень була кров тварин. Зразки крові брали на 7-му і 14-ту добу експерименту.

 Установлено, що при введенні лабораторним тваринам AFB1 на 7-му і 14-ту доби експерименту в клітинах тварин відбувається зміна активності ензимів-антиоксидантів.Активність супероксиддисмутази зменшувалася на 36 та 41% на 7-му та 14-ту доби, відповідно, порівняно з контрольними тваринами. Активність каталази в еритроцитах щурів першої дослідної групи зменшувалася на 60 та 55 % на 7-му та 14-ту доби, відповідно, у порівнянні з контрольною групою. Активність глутатіонпероксидази, навпаки, зростала під впливом AFB1. На 7-му добу вона збільшилась на 29, а на 14-ту — на 44%, порівняно зі значеннями в контрольній групі. Глутатіонредуктазна активність на 7-му і 14-ту доби зменшилася на 63 та 72,5%, відповідно, у порівнянні з контролем. Вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах зростав на 31 та 22% на 7-му та 14-ту доби, порівняно з контролем.

 Водночас дослідили вплив пробіотичного препарату «Вітакорм-Мультиспорин» на антиоксидантну систему щурів під час афлатоксикозу. За довготривалого введення токсину організм щурів, у деякій мірі, адаптується до його дії, а використання препарату «Вітакорм-Мультиспорин» значно стимулює цю адаптацію.

 

Ключові слова: афлатоксин В1, мікотоксини, афлатоксикоз, антиоксидантна система, еритроцити, пробіотики

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search