Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1

Біологія тварин, Том 20, № 1, 2018

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК КЛАСУ ЗАМІЩЕНИХ АКРИДОНІВ СТОСОВНО STAPHYLOCOCCUS AUREUS
М. М. Бабкіна, О. В. Васильченко, О. М. Дерябін, О. А. Тарасов, А. М. Головко, Л. Г. Пальчиковська
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 9–15

THE COMPARISON OF QUALITATIVE COMPOSITION OF THE MUSCLE TISSUE OF BROWN TROUT, RAINBOW TROUT AND BROOK TROUT
Y. O. Barylo, Y. V. Loboiko
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 16–22

THE INFLUENCE OF PHOSPHOLIPID-CONTAINING PREPARATIONS ON THE LEVEL OF IMMUNOGLOBULIN M IN THE SERUM OF BLOOD OF CALVES DURING THE PERIOD OF FORMATION OF COLOSTRAL IMMUNITY
SIGolopura, BVPopadiuk, MITsvilihovsky
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 23–27

СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ ТА АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ ЦИКЛУ КРЕБСА У ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ, СЕРЦЯ І НИРОК ЗА ДІЇ РІЗНИХ КУМУЛЯТИВНИХ ДОЗ ДОКСОРУБІЦИНУ
В. О. Дзюба, О. Б. Кучменко, О. В. Яковійчук
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 28–39

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВЖИВАННЯ ГЛІФОСАТ-РЕЗИСТЕНТНОЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ
Г. В. Дроник, І. В. Чорна, М. С. Рогозинський
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 40–48

СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ КОНТАМІНАЦІЇ МІКРОСКОПІЧНИМИ ГРИБАМИ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ
О. О. Застулка
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 49–53

HISTOMORPHOLOGY OF ORGANS AND ACTIVITY OF SOME ENZYMES IN MICE AFTER IMMUNIZATION WITH POLYMER BASED ON ACRYLIC ACID OR ALUMINUM HYDROXIDE AS ADJUVANTS
M. R. Kozak, Yu.V.Martyn, A. V. Oliynyk, N. V. Kuzmina, D. D. Ostapiv, O. L. Pajuk, N. E. Mitina, O. S. Zaichenko, V. V. Vlizlo
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 54–59

ЕFFECTIVITY OF “ANTIMAST” ON BLOOD ANTIOXIDANT PROFILE AND LIPID PEROXIDES CONTENT IN DAIRY COWS WITH SUBCLINICAL MASTITIS
І. Matiukha, O. Vischur, N. Broda, D. Mudrak, G. Sobko
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 60–69

АБОРИГЕННА ПРІСНОВОДНА ІХТІОФАУНА ІЗРАЇЛЮ (ОГЛЯД)
Ю. Озіранський, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, С. І. Кім, Р. В. Кононенко, С. Д. Щербак, М. О. Федоренко
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 70–96

ВПЛИВ ПРОБІОКОРМОДОБАВКИ «ПРОПОУЛ ПЛВ» НА МОРФО-ПРОДУКТИВНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕПЕЛИНИХ ЯЄЦЬ І ВИВОДИМІСТЬ ПТАШЕНЯТ
Я. І. Півторак, Г. В. Поврозник
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 97–102

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ КУТИКУЛИ ВОЛОСУ ДЕЯКИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
А. В. Піхтірьова, В. Д. Івченко
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 103–109

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ОРГАНІЗМУ ПТИЦІ ЗА ПАСТЕРЕЛЬОЗНО-АСКАРИДІОЗНОГО МІКСТ-ЗАХВОРЮВАННЯ
В. М. Плис
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 110–115

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СЕРІЙ ЖИВОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ СИБІРКИ ТВАРИН ЗІ ШТАМУ UA–07 «АНТРАВАК» (ВПРОДОВЖ 18 МІСЯЦІВ ВІД ДАТИ ВИГОТОВЛЕННЯ)
І. О. Рубленко, В.Г. Скрипник
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 116–122

ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ КАДМІЙ ХЛОРИДУ НА КЛІТИНИ IN VITRO
О. В. Штапенко, І. І. Гевкан, Ю. І. Сливчук
Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 123–129

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search