Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 4

 Біологія тварин, Том 20, № 4, 2018

ОБМІН КУПРУМУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЇХ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ АЦЕТАМІНОФЕНОМ НА ТЛІ ПРОТЕЇНОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
О. М. Волощук, Г. П. Копильчук

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЗІ СКАЗУ ТВАРИН У ПІВНІЧНИХ ТА ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
А. Ю. Данильченко, В. В. Недосєков

ПОЛІМОРФІЗМ ЯДЕРЦЕОРГАНІЗУЮЧИХ РАЙОНІВ ХРОМОСОМ БУЙВОЛА РІЧКОВОГО (BUBALUS BUBALIS L.)
В. В. Дзіцюк, Х. Т. Типило, Ю. В. Гузєєв

ВПЛИВ СПОЛУК СИЛІЦІЮ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КРОЛЕМАТОК
А. І. Іваницька, Я. В. Лесик, М. М. Цап

ДНК-ВАКЦИНАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ
С. О. Костенко

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИН ТА БЕЗПЕКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ХАРЧОВІЙ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Н. М. Омельченко, Г. В. Дроник

ВПЛИВ ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА ВМІСТ КУПРУМУ І ЦИНКУ В КРОВІ КОРІВ
Ю. О. Сисюк, Ю. В. Кравченко-Довга, В. І. Карповський, О. В. Данчук, О. В. Журенко

ВПЛИВ ЦИТРАТУ ХРОМУ НА АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ
О. О. Сушко, Р. Я. Іскра, В. І. Приймич

МЕТАБОЛІЗМ АЗОТИСТИХ СПОЛУК У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ГЛІФОСАТ-РЕЗИСТЕНТНОЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ТА ГЕРБІЦИДУ «ROUNDUP»
І. В. Чорна, Г. В. Дроник

ПОЛІМОРФІЗМ ЛОКУСІВ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У РЕЗЕРВНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ КУРЕЙ КОМБІНОВАНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ
Л. В. Шуліка

Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВАТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
(6–7 грудня 2018 р., м. Львів)

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search