http://doi.org/10.15407/animbiol17.03

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 3

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН — 55 РОКІВ!

В. В. Влізло, Р. Я. Іскра, Я. В. Лесик

ОЦІНКА ІМУНОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ДЕЗЛОРАТАДИНУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ

Т.А.Альохіна

З’ЯСУВАНННЯ ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОЗИ ПРЕПАРАТУ «ТІМТІЛ»

А.В.Березовський, Л.Г.Улько, В.В.Сенча

ОСОБЛИВОСТІ ЗОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПАРЕНХІМИ І ВНУТРІШНЬОВУЗЛОВОГО ЛІМФАТИЧНОГО РУСЛА ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА ОДНОГОРБОГО ВЕРБЛЮДА

П. М. Гаврилін, М. О. Лєщова, Рахмун Джаллал Еддін

ВМІСТ І СКЛАД РОЗЧИННИХ ПРОТЕЇНІВ У ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ У ЇХ РАЦІОНАХ ДОБАВОК АМІНОКИСЛОТ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ, А ТАКОЖ НАТРІЮ СУЛЬФАТУ

В.В.Гавриляк, О.С.Дружина, П.В.Стапай, Н.П.Сидір

ПЕРОКСИДНІ ПРОЦЕСИ В КРОВІ, ПЕЧІНЦІ ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ КРОЛІВ ЗА ГОСТРОГО L-АРГІНІН-ІНДУКОВАНОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ

О.О.Гопаненко, Й. Ф. Рівіс

ПОКАЗНИКИ СТАНУ БІОПОЛІМЕРІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КОНЕЙ РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ГРУП

М. І. Карташов, О. П. Тимошенко, Д. В. Кібкало, К. В. Скрипова

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ КОБИЛ

М. І. Кривда, О. Є. Галатюк, Л. О. Солодка

ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЦЕРВІКАЛЬНОГО СЛИЗУ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗЗАПЛІДНЮВАНІСТЮ СТИМУЛЬОВАНИХ ТА НЕСТИМУЛЬОВАНИХ ВІВЦЕМАТОК

І. В.Лобачова

ІОНИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ НАТИВНОЇ І ДЕКОНСЕРВОВАНОЇ СПЕРМИ

Г. В. Максимюк

EFFECT OF NATIVE AND VITAMINCONTAINING LIPOSOMES ON THE FORMATION OF MATERNAL IMMUNITY OF NEWBORN CALVES

M.O.Maryniuk

EFFECT OF NATURAL AND SYNTHETIC CAROTENOIDS ON YOLK COLOUR AND OXIDATIVE STABILITY OF YOLK LIPIDS

M. Marounek, M. Skřivan, M. Englmaierová, M. S. Kalachniuk, L. G. Kalachnyuk

АДАПТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ ПІСЛЯ ЗГОДОВУВАННЯ ДОБАВКИ «В-ГЛЮКАН» ТА «БІОВІР»

О. І. Мацюк

ОЦІНКА АКТИВНОСТІ ДИХАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА МІТОХОНДРІЙ ГЕПАТОЦИТІВ ТА КАРДІОМІОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ
МЕТОДОМ СПІНОВОГО ЗОНДУ

С. Д. Мельничук, С. В. Хижняк, О. А. Нардід, Я. О. Черкашина, В. С. Морозова, С. В. Рєпіна, В. М. Войціцький

EFFECT OF TAURINE ADMINISTRATION ON ACTIVITY OF SUPEROXIDEDISMUTASE IN RAT TISSUES

R. D. Ostapiv, V. V. Manko

ОБМІН ЛІПІДІВ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У КОРОПА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ВІТАМІНУ А У ЙОГО РАЦІОНІ

К. Б. Смолянінов

ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ РЕПТИЛІЙ ЗА МЕТАБОЛІЧНОЇ ОСТЕОПАТІЇ

Г. О. Степаненко

СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ ЗА УМОВ НАДХОДЖЕННЯ НІТРИТІВ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЕКСТРАКТОМ АРТИШОКУ

Н.С.Хопта

ВПЛИВ ГЛЮКОЗИ І ЧАСТКОВОГО ЗНЕВОДНЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ ДО ГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ

О.О.Шапкіна, К.А.Семіонова, Н.В.Орлова, О.П.Синчикова, Н.М.Шпакова

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДІЇ ПРИКЛІТИННИХ ПРОТЕЇНАЗ ЛАКТОКОКІВ ПОВІДНОШЕННЮ ДО КАЗЕЇНОВИХ ФРАКЦІЙ

А.В.Юкало, О.Й.Цісарик

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА
ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
(Інститут біології тварин НААН, 2–3 жовтня 2015 р., м. Львів)

ПРИКЛАД ВІРНОГО СЛУЖІННЯ НАУЦІ ТА СВОЄМУ НАРОДОВІ

До 100-річчя від дня народження професора Зеновія Скородинського

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search