http://doi.org/10.15407/animbiol17.04

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 4

СТАТЕВІ СТЕРОЇДИ У КРОВІ КОРІВ ПРОТЯГОМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛУ ЗА ГНІЙНО–НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ В ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦІВ

С. А. Власенко

 

НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ. СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В.В.Влізло, Р.Я.Іскра, Р.С.Федорук

 

ПАТОЛОГОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗА ГЕТЕРАКОЗУ КУРЕЙ

М.В. Голубцова

 

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПЛЮМБУМУТА КАДМІЮ ВОРГАНІЗМІ БІЛОГО ТОВСТОЛОБА

Н.І.Градович, Р.П.Параняк, Ю.М.Забитівський

 

МАКСИМАЛЬНА ОКИСНА ЗДАТНІСТЬ МІТОХОНДРІЙ КЛІТИН ЛІМФОМИ NK/LY ЗА ВИКОРИСТАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СУБСТРАТІВ  ЗА ВИКОРИСТАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СУБСТРАТІВ

В. П. Гренюх, Б. О. Манько, О. О. Сідорова, Й. В. Царик, М. І. Голубєв, А. М. Бабський

 

EFFECT OF ENDOTOXICOSIS ON THE MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD INDICES OF PREGNANT COWS

Y. I. Grymak

 

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І РЕТЕНЦІЯ АЗОТУ В КРОЛІВ ЗАРІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ ДРІЖДЖІВ У РАЦІОНІ

Л.М.Дармограй, М.Є.Шевченко, І.С.Лучин

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПРОМІНЕННЯ МОШОНКИ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НЕКОГЕРЕНТНИМ ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ

Л. Г. Євтух, Г. М. Калиновський

 

STIMULATION OF NOGALAMYCINE PRODUCTION BY COEXPRESSION OF SNORA AND RELA GENES IN STREPTOMYCES NOGALATER LV 65

D. O. Klymyshyn

 

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

М.І.Кузів

 

АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КОРІВ ЗА АСОЦІАЦІЇ МІКОБАКТЕРІОЗУ ТА ФАСЦІОЛЬОЗУ

О.В.Куляба

 

КОРМИ ІЗ РІЗНОРОЗЧИННИМ ПРОТЕЇНОМУ РАЦІОНАХ ДІЙНИХ КОРІВ

Л.Г.Левицька, Я. І. Півторак

 

ВПЛИВ СОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ НА СКЛАД МІКРОБІОТИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ТА ЇЇ МЕТАБОЛІТИ

В. В. Литвин, Я. І. Колісник

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНIТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА КОРМІВ, ПРОВЕДЕНИЙ У ДЕРЖАВНОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У 2014 РОЦІ

Ю. М. Новожицька

 

ВПЛИВ КОРВІТИНУ ТА ГУМІЛІДУ НА СТАН ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ НА ФОНІ ВВЕДЕННЯ АДРЕНАЛІНУ

В. А. Паронік, Л. М. Степченко, Л. М. Дяченко, А. Е. Лєвих, А. І. Шевцова

 

ОЦІНКА МУТАГЕННОЇ АКТИВНОСТІ ООЦИСТ ЕЙМЕРІЙ КУРЕЙ У ТЕСТІ ЕЙМСА

В.В.Стибель, А.Ю.Гірковий, М.М.Данко

 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ХАРАКТЕР РОЗПОДІЛУ АЛЕЛІВ ГЕНА BOLA-DRB3.2 СЕРЕД ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Т. М. Супрович, М. П. Супрович, Р. В. Колінчук, Н. Б. Махночова

 

ВПЛИВ ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АВТОНОМНОГО ТОНУСУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КЕЛИХОПОДІБНИХ КЛІТИН
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КИШЕЧНИКУ КУРЕЙ

А. М. Тибінка

 

CRITERIA TO DETERMINE THE FRESHNESS OF CHICKEN MEAT USING BIOPHYSICAL AND MORPHOLOGICAL METHODS

O. Shchebentovska, O. Yaremkevysh, O. Karpenko, V. Novikov

 

ВМІСТ СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ В КРОВІ КІШОК ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ПОРОДИ

Ю. В. Щербакова

 

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ КОРІВ ЗА ПІСЛЯРОДОВОЇ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ

Л. Л. Юськів

 

Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених

«МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search