BT 2015 17 3
Bìol. Tvarin. 2015, 17 (3)
https://doi.org/10.15407/animbiol17.03

Біологія тварин, том 17, №3, 2015

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ

 сторінки  
Влізло В. В., Іскра Р. Я., Лесик Я. В.
Інституту біології тварин НААН — 55 років!


9–14

Альохіна Т. А.
Оцінка імунотоксичного впливу дезлоратадину в умовах експерименту на лабораторних тваринах

 

15–20

Березовський А. В., Улько Л. Г., Сенча В. В.
З’ясуванння фармако-токсикологічних властивостей та встановлення оптимальної терапевтичної дози препарату «ТімТіл»

 

21–28

Гаврилін П. М., Лєщова М. О., Рахмун Джаллал Еддін
Особливості зональної структури паренхіми і внутрішньовузлового лімфатичного русла лімфатичного вузла одногорбого верблюда

 

29–37

Гавриляк В. В., Дружина О. С., Стапай П. В., Сидір Н. П.
Вміст і склад розчинних протеїнів у тканині печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також натрію сульфату

 

38–42

Гопаненко О. О., Рівіс Й. Ф.
Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції

 

43–51

Карташов М. І., Тимошенко О. П., Кібкало Д. В., Скрипова К. В.
Показники стану біополімерів сполучної тканини у сироватці крові коней різних фізіологічних груп

 

52–56

Кривда М. І., Галатюк О. Є., Солодка Л. О.
Дослідження мікрофлори статевої системи кобил

 

57–62

Лобачова І. В.
Фізичні параметри цервікального слизу та їх зв’язок із запліднюваністю стимульованих та нестимульованих вівцематок

63–71
Максимюк Г. В.
Іони лужних металів та показники якості нативної і деконсервованої сперми

72–78
Маринюк М. О.
Вплив нативних і вітаміновмісних ліпосом на формування колострального імунітету у новонароджених телят

 

79–85

Мароунек M., Шкрживан М., Енглмаєрова М., Калачнюк М. С., Калачнюк Л. Г.
Вплив природних і синтетичних каротиноїдів на колір жовтка і окиснювальну стабільність його ліпідів

86–91
Мацюк О. І.
Адаптаційні аспекти організму поросят за дії технологічного стресу після згодовування добавки «B-глюкан» та «Біовір»

 

92–96

Мельничук С. Д., Хижняк С. В., Нардід О. А., Черкашина Я. О., Морозова В. С., Рєпіна С. В.,
Войціцький В. М.

Оцінка активності дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів та кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу методом спінового зонду

97–103
Остапів Р. Д., Манько В. В.
Активність супероксиддисмутази та її ізозимів у тканинах щурів за тривалого перорального введення таурину

104–109
Смолянінов К. Б.
Обмін ліпідів та стан антиоксидантної системи у коропа залежно від рівня вітаміну A у його раціоні

110–116
Степаненко Г. О.
Інформативність біохімічних показників сироватки крові рептилій за метаболічної остеопатії

117–123
Хопта Н. С.
Стан кісткової тканини щурів за умов надходження нітритів та корекція порушень екстрактом артишоку

124–131
Шапкіна О. О., Семіонова К. А., Орлова Н. В., Синчикова О. П., Шпакова Н. М.
Вплив глюкози і часткового зневоднення на стійкість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку

132–138
Юкало А. В., Цісарик О. Й.
Специфічність дії приклітинних протеїназ лактококів щодо казеїнових фракцій

139–144
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини»

(2–3 жовтня 2015 р., м. Львів)

145–224
Приклад вірного служіння науці та своєму народові
До 100-річчя від дня народження професора Зеновія Скородинського

225–226
 

 

Search