an1

https://doi.org/10.15407/animbiol15.04

Біологія тварин, Том 15, № 4, 2013

OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS AND ERYTHROCYTE HEMOLYSIS IN TRAINED Ukrainian Warmblood HORSES DURING TRAINING session

A. Andriichuk, H.Tkachenko,N. Kurhaluk, I. Tkachova

 

ВМІСТ ОКРЕМИХ КЛАСІВ ЛІПІДІВ У КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ПЕРЕДЗАБІЙНОМУ СТРЕСІ

ССГрабовський 

 

EFFECT OF SOYBEANS AND PALM OIL ADDITION TO THE COWS DIETS ON MILK FATTY ACID PROFILE

O. V. Hultiaieva, A .P. Petruk, O. V. Golubets, I. V. Vudmaska, V. V. Vlizlo

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «МЕВЕСЕЛ» НА АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМНОЇ ТА НЕЕНЗИМНОЇ ЛАНОК АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО КАДМІЄВОГО ТОКСИКОЗУ

Б. В. Гутий

 

ВМІСТ КРЕАТИНІНУ В М’ЯЗАХ СВИНЕЙ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

О. Ю. Канюка, О. І. Цебржинський

 

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ТКАНИНАХ БДЖІЛ ТА ЇХ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук

 

ІМУНОФЕНОТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ КРОЛІВ НА ПІЗНІХ ПАСАЖАХ IN VІTRO

М. О. Малюк

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕТЛЕНДСЬКИХ ПОНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ДНК

О. В. Мельник, В. Г. Спиридонов, В. В. Дзіцюк, С. А. Осадчий

 

ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ УТРИМАННЯ ТВАРИН НА ФОРМУВАННЯ АНТИРАБІЧНОГО ІМУНІТЕТУ

В. В. Недосєков, А. П. Нікітова, І. М. Полупан

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «МІКРОЛІПОВІТ»

М. З. Паска

 

ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У КОРІВ, ХВОРИХ НА КЕТОЗ

І. М. Петрух 

 

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ КЛІТИН КРОВІКОНЕЙ ЗА АНАПЛАЗМОЗНО-БАБЕЗІОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

М. П. Прус, П. П. Джус, Н. С. Перегіняк

 

ДИНАМІКА АНТИТІЛ ЗА СПОНТАННОГО САЛЬМОНЕЛЬОЗУ У ТЕЛЯТ

Т. О. Пундяк

 

Вміст Феруму та Купруму в ТКАНИНАХ різних органІВ щурів за інтоксикації хлорпірифосом

Ю. Т. Салига, Є. О. Дзень, І. В. Лучка

 

ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОРІВ, РЕЗИСТЕНТНИХ АБО ЧУТЛИВИХ ДО МАСТИТІВ

Т. М. Супрович, В. В. Влізло

 

аналіз ВПЛИВУ хронічного НИЗЬКОДОЗОВОГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА MUSMUSCULUS ЛІНІЇ AF І ЇХ НАЩАДКІВ

О. В. Федорова, С. О. Костенко

 

ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ РІСТ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ КОНДИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН ЯЙЦЕПРОВОДІВ КРОЛІВ НА МОДИФІКОВАНИХ ПОКРИТТЯХ

С. В. Федорова, О. В. Штапенко, І. І. Гевкан, І. О. Матюха, М. О. Жолобко, О. М. Огар, Ю. Б. Стецишин

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ХРОМУ ТА СЕЛЕНУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРЕНЯТ

Р. С. Федорук, Н. М. Хомин, ММХомин

 

FUNCTIONAL STATUS OF ERYTHRON SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF T-2 TOXIN AND THE POSIBILITY OF CORECTION WITH AEROSIL

О. I. Fedyakova, I. Y. Kotsyumbas

ВПЛИВ «АМПРОЛІНСИЛУ» ТА БРОВІТАКОКЦИДУ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО І ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ІНДИКІВ ЗА ЕЙМЕРІОЗО-ГІСТОМОНОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

І. І. Харів

 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search