Bìol. Tvarin, 2019, volume 21, issue 3

Біологія тварин, Том 21, № 3, 2019

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕЧНОСТІ У М’ЯСІ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН ЗА УДОСКОНАЛЕНИМ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ МЕТОДОМ ВИЯВЛЕННЯ LISTERIA MONOCYTOGENES
Н. М. Богатко

АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ЕНЗИМІВ АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗИ ТА МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ТОКСИЧНИМ ГЕПАТИТОМ ЗА УМОВ АЛІМЕНТАРНОЇ НЕСТАЧІ ПРОТЕЇНУ
О. М. Волощук, Г. П. Копильчук

СЕЗОННА ДИНАМІКА ІНВАЗОВАНОСТІ ТРЕМАТОДАМИ CRYPTOKOTYLE LÜHE, 1899 (TREMATODA: HETEROPHYIDAE) РИБ РОДИНИ GOBIIDAE В ЛИМАННИХ ВОДАХ ТА АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
С. Л. Гончаров

ВІТАМІННИЙ СКЛАД М’ЯСА РАВЛИКІВ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
І. С. Данілова, Т. М. Данілова

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ БДЖОЛИНИХ МАТОК ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ЦИТРАТІВ АРҐЕНТУМУ ТА КУПРУМУ
І. І. Двилюк, І. І. Ковальчук, І. В. Двилюк

ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЯЄЧНИКІВ
С. Корнят, М. Шаран, Д. Остапів, А. Корбецький, І. Яремчук, О. Андрушко

ЛАБОРАТОРНЕ ТА ВИРОБНИЧЕ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСТБІОТИКА
М. Д. Кучерук, Л. М. Виговська

НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ НЕТЕЛЕЙ ТА ТЕЛЯТ ЗА УМОВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПІД ВПЛИВОМ КОРЕКЦІЙНИХ ФАКТОРІВ
І. Матюха, Н. Брода, Д. Мудрак, К. Смолянінов

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАПТОГЛОБІНУ В КРОВІ МОЛОЧНИХ КОРІВ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
П. Мудрон

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ
Н. М. Омельченко, Г. В. Дроник, І. Л. Куковська, А. О. Міхєєв

СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У МОЛОЧНИХ КОРІВ, ХВОРИХ НА КЕТОЗ
М. Сімонов, В. Стибель, І. Петрух, В. Влізло

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ НОВИХ ІМУНОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ
С. І. Федоришин, І. О. Матюха, Н. А. Брода, Д. І. Мудрак

ВМІСТ ВІТАМІНУ В6 У МОЛОЗИВІ ТА МОЛОЦІ КОРІВ І КРОВІ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРІОДУ ВИРОЩУВАННЯ ЗА ВПЛИВУ ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИДУ
О. В. Яремко, Р. А. Пеленьо

 

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search