Отримуючи рукопис, редакція журналу «Біологія тварин» гарантує авторові(ам) конфіденційність у ході рецензування і підготовки до друку, оскільки від цього може залежати репутація і кар’єра науковця. Редакції не дозволено розголошувати жодної інформації про рукопис (отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критичні зауваження рецензентів і остаточну долю) будь-кому, окрім самих авторів та рецензентів.

При надсиланні рукопису на рецензування редакція вимагає дотримання конфіденційності з боку рецензента. Це означає, що рецензентам заборонено публічно обговорювати рецензовану роботу, привласнювати чи використовувати в будь-яких цілях дані чи ідеї з рукопису до моменту його затвердження; робити копії рукопису для власного використання або передавати їх третім особам за винятком ситуацій, дозволених редактором. Відгуки рецензентів не можуть бути жодним чином оприлюднені без дозволу усіх сторін — рецензента, автора(ів) та редактора. Однак коментарі рецензента можуть бути надіслані іншому рецензентові, який готує відгук на той самий рукопис, щоби зробити зрозумілішим процес розгляду. Рецензенти також можуть бути проінформовані про редакційне рішення щодо затвердження або відхилення матеріалу.

Після надання редакції відгуку рецензент зобов’язаний знищити свою копію рукопису. Редакція також не повинна зберігати копії рукописів, які було відхилено, а також поширювати інформацію про відхилені статті та їхніх авторів.


Search