Журнал «Біологія тварин» приймає до друку лише оригінальні праці, які ніде не публікувалися раніше (зокрема й іншими мовами) і не перебувають на розгляді в інших наукових виданнях. Редакція також приділяє велику увагу запобіганню плагіату/самоплагіату.

Для виявлення плагіату або дублювання статті у редакції застосовується сервіс StrikePlagiarism. Виявлення значної кількості плагіату або інших порушень публікаційної етики може стати причиною відхилення рукопису або відкликання вже опублікованої статті.

Запобігання плагіату перед опублікуванням

Редакція, члени редакційної ради та рецензенти, ознайомлюючись з рукописом, зобов’язані звертати увагу на будь-які збіги з попередньо опублікованими працями, підозри на використання елементів чужих публікацій без належних дозволів і цитувань. За виявлення плагіату на будь-якому етапі підготовки статті (прийом статті, рецензування, затвердження, редагування, коректура і верстка) редакція скеровує до автора запит з вимогою переписати чи замінити ці фрагменти і/або оформити відповідні цитати. Якщо плагіат становить понад 25% обсягу всієї статті, її відхиляють з інформуванням про це автора та його установу-працедавця.

Політика перевірки рукописів на плагіат

Опрацювання рукопису залежить від кількості виявленого плагіату. Відсоткову частку такого матеріалу вираховують з допомогою програмного забезпечення, а також оцінюють вручну. Якщо плагіат становить <25% від обсягу рукопису, то рукопис негайно скеровують автору на відповідне доопрацювання. Якщо плагіат становить >25%, рукопис відхиляють без редакційної оцінки чи рецензування. У такому випадку автору рекомендовано переглянути фрагменти, розцінені як плагіат, переробити їх і подати матеріал редакції як новий рукопис.

Виявлення плагіату після опублікування

Редакція ретельно досліджує кожне повідомлення про плагіат у вже опублікованих статтях. Якщо факт плагіату підтверджується, редакція повідомляє про це заклад-працедавця автора та установи, які фінансували дослідження. Такий матеріал зберігається в архіві журналу з відповідним маркуванням на вебсторінці статті і на кожній сторінці PDF-файлу. Якщо рівень плагіату дуже високий або виявлено інші грубі порушення публікаційної етики, статтю може бути офіційно відкликано.

Самоплагіат

Поняття плагіату стосується і дослівного копіювання елементів з власних праць автора. У публікаційній практиці трапляються випадки, коли автор у рукописі подає свої попередньо опубліковані матеріали, вносячи лише незначні зміни. Більшість редакторів і рецензентів розцінюють самоплагіат як неетичне явище. У випадку, якщо стаття була опублікована, авторське право належить видавцеві і автор уже не може вільно використовувати той самий текст або інші елементи. Ми рекомендуємо в таких випадках скорочувати застосування власних праць до окремих коротких цитат з обов’язковим цитуванням джерела.

Рекомендації для запобігання плагіату

Ми рекомендуємо зменшувати кількість прямих цитат і не копіювати текст із джерела дослівно, а перефразовувати, підсумовувати твердження і висновки інших авторів з обов’язковою вказівкою кожного першоджерела. Якщо в рукописі є таблиці, рисунки, схеми або обширні цитати з інших праць, автор повинен мати на це дозвіл і вказувати першоджерело і дозвіл на використання такого матеріалу у примітці або описі відповідного елемента.

Загальні рекомендації до використання й оформлення цитат:
● дослівно скопійований з іншого джерела текст необхідно повністю брати у лапки як цитату;
● всередині такої цитати потрібно використовувати різнорівневі лапки (наприклад, « “ ‘’ ” » );
● не можна змінювати жодної частини цитати у контексті речення;
● якщо необхідно забрати частину цитованого тексту, видалений уривок позначають трьома крапками (…);
● якщо потрібно додати всередині цитати слово для уточнення контексту, його подають у дужках; можна вказувати авторство такої примітки (прим. авт.).


Search