Журнал «Біологія тварин» індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

  • CrossRef  офіційне агентство з реєстрації цифрових ідентифікаторів об’єктів (DOI) Міжнародного фонду DOI. Система цитування CrossRef заснована у 1999 році як спільне зусилля видавців наукової літератури, щоб уможливити стійку мережу посилань між академічними електронними журналами. Сьогодні система налічує понад 75 млн. журнальних статей та інших праць (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але містить інформацію про зв’язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (Crossref DOI), а також метадані цих наукових матеріалів. Завдяки системі CrossRef дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища. 
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ) — міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. Містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їх поширенню, використанню та популяризації руху Відкритого доступу.
  • Index Copernicus International — міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List), заснована у 1999 році в Польщі. Сайт пропонує можливість індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проєктів. 
  • Google Scholar — безкоштовна пошукова система повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Проєкт запущено в листопаді 2004 року. Індекс Google Scholar охоплює дані з більшості рецензованих онлайн-журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки.
  • Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — українська пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, котрі використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують ініціативу відкритих цитувань (Initiative for Open Citations).
  • WorldCat — всесвітня мережа бібліотечних матеріалів і послуг. Була запущена у 1998 році американською неприбутковою організацією Online Computer Library Center ( OCLC Inc.)., сьогодні її спільними зусиллями творять десятки тисяч установ, здебільшого бібліотек. Система WorldCat орієнтована на бібліотекарів для каталогізації та пошуку, а також на широкий загал.
  • Національна бібліотека імені В. І. Вернадського — найбільше книгосховище і головний науково-інформаційний центр України . Входить до двадцяти найбільших національних бібліотек світу. Містить фонд електронних ресурсів.
  • Scilit  база даних наукових робіт розробляється і підтримується видавництвом відкритого доступу MDPI. Це повна безкоштовна база даних для вчених, що використовують новий метод співставлення даних та індексації наукових матеріалів.

Search