Журнал "Біологія тварин" публікує наукові і оглядові праці за тематикою:
 • фізіологія і біохімія,
 • ветеринарна медицина, живлення та годівля,
 • розведення і селекція тварин,
 • морфологія,
 • клітинна та молекулярна біологія,
 • імунологія, генетика,
 • екологія і токсикологія,
 • цитологія,
 • мікробіологія та біотехнологія;
 • огляди актуальних проблем біології;
 • методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень;
 • статті з історії біологічної, ветеринарної та сільськогосподарської наук, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених;
 • дискусійні статті рецензій на нові книги та на журнальні публікації; наукова хроніка.

Search