Редакція журналу «Біологія тварин» дотримується політики відкритого доступу (open access). Це означає, що всі опубліковані в журналі матеріали розміщуються у відкритому доступі відразу після виходу номера безтерміново і читач не має сплачувати жодних коштів задля можливості ознайомлення з повнотекстовою версією. Останній номер, а також усі попередні номери доступні у розділі Архів номерів. Ліцензійна політика журналу сумісна з більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Біологія тварин» працює за ліцензією Creative Commons Attribution  International CC-BY 4.0. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті, опублікованої в цьому журналі. 


Search